Caraïben bitter over hervorming EU-suikerregime

De Caraïbische suikerproducenten voelen zich verraden doordat de EU eenzijdig heeft besloten haar suikerregime aan te passen. De reductie van de suikerprijs voor producenten uit ex-kolonies (de ACP-landen) zal de Caraïben jaarlijks 90 miljoen dollar minder inkomsten opleveren, zo luidt het. Dat is 150 procent van de hulp die de EU in de volgende vijf jaar voor de regio heeft uitgetrokken.
Binnen de Wereldhandelsorganisatie hangt de EU een veroordeling boven het hoofd door de geschillenslechtingscommissie. Brazilië en Thailand hebben het suikerregime van de Unie aangeklaagd omdat het leidt tot overproductie en dumpingpraktijken. De klagers beschuldigen de EU ervan de suiker die ze uit de ACP-landen importeren onder de prijs opnieuw te exporteren.
Woensdag besloot de Unie haar suikermarkt gedeeltelijk te liberaliseren. Een van de maatregelen is een reductie van de gegarandeerde suikerprijs, zowel voor producenten van inheemse bietsuiker als de geïmporteerde rietsuiker uit de voormalige kolonies. In 2005 en 2006 zakt de prijs van de huidige 632 euro per ton tot 506 euro per ton. In 2007 en 2008 zakt de prijs verder tot 421 euro per ton.
De Caraïbische regeringsleiders betitelden deze prijsdaling van 37 procent op een vergadering in Granada als een 'verraad aan het suikerprotocol tussen de ACP en de EU uit 1975'. De directeur van de Caraïbische Suikervereniging (SAC), Ian Mc Donald, voorspelde een verlies van 90 miljoen dollar per jaar in de regio. 'Dit brengt de sector in zware problemen', zei Mc Donald.
De Caraïbische suikerproductie is al een tijdje op zijn retour. De grootste producenten, Jamaïca, Trinidad en Tobago, St. Kitts en Nevis, Guyana, Barbados en Belize bereikten in 1965 een hoogtepunt met 1,35 miljoen ton. De output is intussen met de helft verminderd. De Caraïben nemen het de EU bijzonder kwalijk dat de nieuwe suikerregeling niet eerst met hen werd besproken.
De EU heeft onderhandelingen in het vooruitzicht gesteld om de Caraïbsche landen te helpen bij herstructureringen om hun economieën te diversifiëren en concurrentiëler te maken. Voor het einde van 2004 moet dat een actieplan opleveren met passende begeleidingsmaatregelen. De EU belooft 'specifieke maatregelen' om de suikerproducerende landen te helpen bij 'de aanpassing aan de nieuwe marktsituatie'.
De producenten uit de ACP-landen kunnen alvast niet rekenen op de compensatie ter waarde van 60 procent van de prijsreductie ten gunste van de Europese suikerboeren. De ACP-landen eisen een gelijkwaardige behandeling om het verlies van hun exportprivilege te compenseren. 'We willen geen eenmalige betaling', verklaarde de Guyanese handelsminister Clement Rohee, 'de compensatie moet gericht zijn op onderzoek en de verdere ontwikkeling van de suikerindustrie'. Sommigen denken daarbij al luidop aan de exploitatie van suikerriet als alternatieve brandstof. (MC/PD)

IPS DOOR:

Deel dit artikel