Ceci n'est pas un écran. 20 aanbevelingen voor een strenge Vlaamse wapenexportregulering

Op 21 september verfraaide het Forum voor Vredesactie het kabinet van Leterme met affiches "Ceci n'est pas un écran." [Dit is geen beeldscherm]. Als het aan Minister Moerman ligt, zullen de beeldschermen van Barco, alhoewel ingebouwd in wapensystemen als tanks, helicopters en gevechtsvliegtuigen, geen vergunningen meer nodig hebben. Aan het kabinet van Leterme overhandigden we een dossier met 20 aanbevelingen voor een strenge wapenexportregulering voor Vlaanderen. De Vlaamse Regering werkt immers aan een eerste ontwerp van decreet voor de regulering van wapenexporten. Meteen is deze actie ook de officiële start van de e-mailcampagne “Schrijf mee de nieuwe wapenwet”.

Vlaanderen kan sinds de regionalisering van de wapenexporten en -importen voor het eerst een eigen restrictief beleid voeren inzake wapenhandel. Voor de regionalisering leek het immers alsof het Franstalige landsgedeelte België ervan weerhield een standvastig ethisch beleid ter zake te voeren.

Dat er aan de huidige regelgeving betreffende wapenexport heel wat kan verbeteren, is waarschijnlijk voor iedereen duidelijk. De federale regelgeving is op dit moment onduidelijk, ondoorzichtig, oncontroleerbaar en juridisch niet aanvechtbaar. Niettemin bevat de federale wetgeving ook positieve punten die in een Vlaamse regelgeving behouden kan blijven.

Lees meer: http://www.vredesactie.be/view.php?lang=nl&artikel=359

Het dossier is toegankelijk via de website: www.vredesactie.be/pdf/aanbevelingen.pdf

De e-mailcampagne “Schrijf mee de nieuwe wapenwet” vindt u op www.vredesactie.be/schrijfmee

Deel dit artikel