Chavannes van de Haïtiaanse boerenbeweging MPP wint prestigieuze “Goldman Prize"

Jean-Baptiste Chavannes is Haïtiaanse landbouwkundige en stichter van de Haïtiaanse boerenbeweging MPP, sinds twintig jaar al partnerorganisatie van PROTOS.

Hij won op 18 april de “Goldman Envrionmental Prize”, een prijs die elk jaar geschonken wordt aan zes milieuactivisten (een per continent). Ze worden gekozen op basis van hun belangrijke verwezenlijkingen op het gebied van het milieu. De prijs wordt beschouwd als de Nobelprijs voor milieu.
Klik hier voor meer over de Goldmanprize

Chavannes Jean-Baptiste is de stichter van de boerenbeweging “Mouvement de Paysans de Papaye”.
De organisatie startte in 1973 met twee kleine boerengroepen en groeide uit tot een beweging met 60.000 leden in het Centrale Plateau van Haïti.
Ondanks meerdere aanslagen op zijn persoon, zijn gedwongen verbanning van ’93 tot ’94 en de tegenwerking van de overheid, blijft hij zijn werk steeds verder zetten in de gekende moeilijke omstandigheden van Haïti.

Gedurende jaren vormde hij duizenden boeren in kleinschalige en waterbesparende irrigatietechnieken, herbebossing, het gebruik van natuurlijke meststoffen en pesticiden en in eenvoudige erosiebeschermende technieken en zorgde voor  een betere drinkwatervoorziening. Hij zet zich sinds jaren in voor de rechten van de kleine boeren. Zijn aanpak wat betreft de bescherming van het milieu baseert zich op het eigendomsprincipe, waarbij de economische opbrengst die de boer uit een stuk land kan bekomen de drijfveer is voor die boer om zijn land en de directe omgeving te beschermen.

Meer over Chavannes en de prijs zelf

hspace=5

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel