China: economische groei zet enorme druk op watervoorraden

In ongeveer 90 procent van de steden in China zijn de ondergrondse watervoorraden vervuild door de snelle economische groei en dat is een ernstig probleem zegt Zhang Lijun, een hoge pief bij de milieuadministratie. De snelle economische groei van de voorbije decennia heeft een enorme vervuiling met zich meegebracht. Als de groei aanhoudt, kan de situatie nog erger worden en tot een ecologische crisis leiden.

Deze waarschuwing kwam er nadat op twee maanden tijd twee grote Chinese rivieren zwaar vervuild werden door de industrie. Bij het laatste incident kwam er cadmium in de Bei rivier terecht en zaten verschillende steden in Guangdong dagenlang zonder water. In november 2005 lekte er benzeen in een rivier in het noordoosten van China. Na een explosie bij een petrochemisch bedrijf in Jilin kwam er 100 ton benzeen in de Songhua rivier terecht. De watervoorziening in de stad Harbin werd meteen afgesloten waardoor 3,8 miljoen mensen vijf dagen zonder leidingwater kwamen te zitten. Scholen werden gesloten en 6000 mensen werden geëvacueerd.

Een incident als dit kan ook tot conflicten leiden. De benzeenvervuiling kwam via de rivier uiteindelijk in Rusland terecht. De Russen stelden zich tevreden met excuses vanwege China, maar in China zelf is het laatste woord er nog niet over gezegd. De vervuiling van de Songhua rivier zorgt al lang voor spanningen tussen de Chinese provincies Jilin en Heilongjiang. Men hoopt dat dit de overheid eindelijk wakker schudt en dat er overlegmechanismen komen om de belangen van de provincies beter op mekaar af te stemmen.

China staat dus voor een grote uitdaging om zijn watersystemen te verbeteren. De Chinese overheid schat dat 360 miljoen inwoners geen toegang hebben tot veilig drinkwater. Rivieren en meren zijn open riolen en vele steden kampen met een watertekort. Er moet dus dringend werk gemaakt worden van waterzuivering, want de Chinese bevolking betaalt een te hoge tol voor de snelle economische ontwikkeling. De Chinese overheid is er dan ook op gebrand om buitenlandse technologie en financiering aan te trekken om te investeren in projecten rond watervoorziening en waterzuivering.


China’s murky waters:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4462574.stm
Chinese media expose pollution row:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4473666.stm
China apologises for river spill :
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4474284.stm
Fears over Chinese water supply:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4563932.stm
China toxic slick stopped by dam:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4554452.stm

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel