Colloquium rond het Belgisch beleid tegen de honger

De Belgische ontwikkelingssamenwerking en het Wereldbankrapport “Agriculture for Development” - Colloquium in het Egmontpaleis, 19/03/2008

Dit colloquium was een belangrijk moment in het proces van de ronde tafels over de plaats en rol van landbouw in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (OS).  Het doel van deze beleidsdialoog was om het engagement van de verschillende actoren te verduidelijken: Wat kan DGOS doen, wat kunnen de NGO’s doen, de universiteiten, BTC, en het kabinet.Natuurlijk was het ook van belang om de conclusies van de ronde tafels voor te stellen.  De behoorlijke opkomst (70 mensen) toont aan dat de sector wel degelijk wakker ligt van dit thema.


 

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel benadrukte in zijn speech het belang van plattelandsontwikkeling en dankte de deelnemers en de organisatoren van de ronde tafels voor de concrete voorstellen. Hij vermelde volgende punten uit de ronde tafels:

  • De omvang van de hulp toegekend aan de strijd tegen honger en aan plattelandsontwikkeling; maar ook de doeltreffendheid van de programma’s.
  • De beleidscoherentie, vooral met handelsbeleid die de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking moet nastreven.
  • Het belang van de samenwerking tussen de verschillende actoren in de strijd tegen de honger. Hij beloofde om de NGO’s te betrekken met de herziening van de strategienota rond voedselzekerheid en ook bij de Gemengde Commissies. Minister Michel wil de civiele maatschappij beter informeren over de inbreng van België ten aanzien van de multilaterale instellingen.

Daarop volgt een beknopte voorstelling van het Wereldbank rapport “Agriculture for Development” door Dhr Guggi Laryea van de Wereldbank.

Jean-Jacques Grodent van SOS Faim gaf een overzicht van de aanbevelingen die tijdens de ronde tafels geformuleerd zijn.  Er blijven nog een aantal open vragen zoals: hoe het overleg tussen de verschillende actoren best organiseren in de toekomst, en hoe voedselsoevereiniteit opnemen in de beleidsobjectieven voor de ondersteuning van landbouw in de ontwikkelingssamenwerking

Na de pauze hebben vertegenwoordigers van DGOS, BTC, de ngo’s en de boerenorganisaties het woord genomen om vanuit hun standpunt de plaats van landbouw in het Belgische OS te verduidelijken.

Na dit colloquium, kunnen we zeker besluiten dat er een gezamenlijke bereidheid bestaat om onze visie en werkwijze rond duurzame landbouw beter onderling af te stemmen.  Een klein comité zal daartoe op zeer korte termijn voorstellen ontwikkelen

Deel dit artikel