Colruyt en Vredeseilanden: samen leren

Sedert 2002 heeft Vredeseilanden in Benin een rijstprogramma in Collines, één van de centraal gelegen departementen in Benin. Dit programma was in eerste instantie gericht op voedselzekerheid, ondersteuning van duurzame productie met het oog op verhoging van de productiviteit. Met succes, waar in 2002 zo’n 500 boeren en in hoofdzaak boerinnen 530 ton rijst oogstten, oogsten nu … boeren en boerinnen in totaal bijna 5000 ton rijst.


Benin Rijstveld 

Sinds enkele jaren is de productie voldoende groot geworden zodat naast zelfvoorziening een groot deel van de rijst op de markt kan worden verkocht en dus een inkomen genereert. 60% van de rijst wordt individueel verkocht op de lokale marktjes, 20% word gezamenlijk verkocht aan handelaars die de rijst in bulk in Malanville, grensstad met Nigeria verkopen. De overige 20% is voor eigen gebruik.

Een aantal partnerorganisaties van Vredeseilanden werken samen met de rijstproducenten rond organisatie (voor gezamenlijke verkoop), productieverbetering (bv. door het inzetten van lastdieren), transformatie, enz. Tegelijk wordt toenadering gezocht bij de grotere boerenorganisaties die zich rond rijst hebben georganiseerd en wordt nagedacht rond een lobby- en mobilisatiestrategie zodat de boeren en boerinnen van Collines sterker staan op de eigen markt. Want concurreren met de ingevoerde Aziatische rijst is niet altijd makkelijk.

Dit jaar is Vredeseilanden een samenwerking gestart met Colruyt, de supermarktketen. Colruyt zal deze rijstproducenten ondersteunen op verschillende vlakken, in eerste instantie kwaliteitsverbetering en betere presentatie van de rijst. Dit moet hen een betere positie geven op de lokale en regionale markt.

Benin markt

Een (beperkt) deel van de rijst zal worden geëxporteerd en door Colruyt verkocht. Vredeseilanden organiseert samen met Colruyt deze keten en werkt naar een rechtvaardige handelsrelatie toe tussen deze producenten en Colruyt. Tijdens het project wordt gestreefd naar een kwaliteitscertificering voor de producenten. Een deel van de rijst (150 ton) zal aan andere opkopers in Europa worden aangeboden.

Voor Vredeseilanden en voor Colruyt is deze samenwerking een leerproces rond het ontwikkelen van rechtvaardige handelsketens. Een eerste stap dus is het leren kennen van elkaars realiteit, wat zijn de mogelijkheden, de beperkingen, de uitdagingen, de knelpunten, de verwachtingen, voor de ene en voor de andere.

Hector en Chiaratou met Colruytgerant

Van 26 februari tot 2 maart nemen Chiaratou Oceni (marketingverantwoordelijke voor Vredeseilanden in Benin) en Hector Kpodonou (verantwoordelijke duurzame landbouw, Un Monde, partnerorganisatie van Vredeseilanden) deel aan een stage in Colruyt. Ze zullen er kennismaken met alles aspecten van een supermarktketen: kwaliteitscontrole, marketing, communicatie, afvalverwerking, distributie, enzoverder.

Later op het jaar wordt een missie georganiseerd voor vertegenwoordigers van Colruyt naar Benin.

In de komende dagen lees je op vredeseilanden.be meer over de ervaringen van  Hector en Chiaratou.

Deel dit artikel