Conferentie Peace with Water

Op 12 en 13 februari 2009 vindt in het Europese Parlement in Brussel de Internationale Conferentie «Peace with water» plaats.


De belangrijkste doelstelling van de conferentie is het definiëren en goedkeuren van een voorstel tot Wereld Water Protocol (WWP). Dit WWP focust op conflictpreventie, bevordering van het recht op water voor iedereen en bescherming van het ‘wereldwaterpatrimonium’ in het belang van alle levende soorten en toekomstige generaties.

Tegenwoordig zijn mitigatie- en adaptatiestrategieën i.v.m. klimaatverandering vooral gericht op de energiesector; zij domineren de politieke agenda.
Deze aanpak is belangrijk, maar succes in de strijd tegen de opwarming van de aarde vereist ook een gezamenlijke strijd voor een  landbouw gericht op voedselproductie, tegen de uitbreiding van de sloppenwijken en de verarming van miljarden mensen, voor de gezondheid, voor een sociaal rechtvaardig en duurzaam gebruik van water ...

Daarom moet het waterthema worden opgenomen in de agenda van de onderhandelingen 2010-2012 – voortkomend uit de U.N. Climate Change Conference in Kopenhagen in december 2009 (COP 15), en ter voorbereiding op de nieuwe post-Kyoto-akkoorden van 2013.

Het voorstel van het Wereld Water Protocol (WWP) zal onder de aandacht gebracht worden van de COP 15-beleidsmakers. Dan is het onze taak om ervoor te zorgen dat de post-Kyoto onderhandelaars daar rekening mee houden.

Op wereldwatervlak staat er politiek gezien veel op het spel: zullen de internationale publieke en gouvernementele instellingen een goed bestuur van het wereldwaterpatrimonium kunnen verzekeren; of zullen wij mee bijdragen tot een explosie van waterconflicten waarbij de private belangen van de sterkste sociale groepen en staten het zullen halen?

De Conferentie «Peace with Water» is een poging bij te dragen aan een wereldwijde, op samenwerking gebaseerde publieke strategie in antwoord op de watercrisis.
Het programma van de conferentie en verdere informatie vind je op www.ierpe.eu, doorklikken op de "Peace with water” - "Faire la paix avec l'eau".

BRON: www.ierpe.eu

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel