Congolese religieuze leiders veroordelen geweld

De gelinkte tekst is een oproep van alle religieuze gemeenschappen in Congo (katholieke bisschoppenconferentie, protestantse kerken, moslimgemeenschap, kimbanguïsten en orthodoxen) naar aanleiding van de crisis in Oost-Congo.

Leiders van verschillende geloofsgroepen “veroordelen het geweld en de humanitaire catastrofe”, en roepen de Congolezen op om “de overganginstellingen te steunen die vrije en democratische verkiezingen in het vooruitzicht stellen”. De religieuze leiders roepen de internationale gemeenschap bovendie op tot “een oprechte, realistische en efficiënte solidariteit” met hun land, waarin de VN-troepen (MONUC) meer bevoegdheden en middelen krijgen om “de overgang in Congo te begeleiden en mensen in gevaar te beschermen”.


Deel dit artikel