Congolese vluchtelingen zoeken massaal onderdak in Oeganda20130715-drc-main1Het Rode Kruis in Oeganda mobiliseert zijn mensen om de 66.000 Congolese vluchtelingen te ondersteunen die het geweld in Noord-Kivu zijn ontvlucht.

De bevolking is op de vlucht vanwege hevige gevechten tussen Oegandese rebellen en het Congolese regeringsleger.

In enkele dagen tijd trokken 66.000 Congolezen naar Oeganda. Sommige vluchtelingen verblijven in schoolgebouwen, maar omdat deze al gauw te klein bleken, slapen de meesten in de buitenlucht. Velen zijn verzwakt. Ze krijgen voedselhulp en huishoudelijke spullen. Er is dingend behoefte aan meer humanitaire hulp.

"We helpen zo goed mogelijk", zegt Michael Richard Nataka, secretaris-generaal van het Oegandese Rode Kruis. "De overheid heeft ons gevraagd om de vluchtelingen te registreren en eerste hulp te verlenen. Daarom hebben we 50 Rode Kruisteams gemobiliseerd naar 5 opvangcentra. Zo'n 50 extra vrijwilligers staan paraat om opgeroepen te worden."

Het Rode Kruis startte ook met het bereiden en uitdelen van maaltijden geleverd door het Wereldvoedselprogramma (WFP). De Rode Kruisvereniging verdeelt daarnaast noodhulpgoederen zoals waterzuiveringstabletten, familietenten en muggennetten afkomstig uit zijn noodstock.

Gezondheidszorg is broodnodig. Tot hier toe zijn 9.240 mensen door het Rode Kruis geïdentificeerd als kwetsbaar. Daaronder vallen 8.040 kinderen jonger dan 5 en 200 zwangere vrouwen. Het Rode Kruis registreerde 41 kinderen die zonder hun ouders de grens hebben overgestoken en onderneemt nu actie om hen met hun families te herenigen via de tracingdienst. Er zijn ook 5 vrijwilligers van het Rode Kruis in de weer om psychosociale steun te verlenen aan de vluchtelingen.

"Humanitaire hulp is dringend nodig, aangezien sommige vluchtelingen ziek zijn en hun bezittingen in Congo hebben achtergelaten", vertelt Catherine Ntabadde van het Oegandese Rode Kruis. Het Rode Kruis is druk in de weer om een transitkamp op te starten voor nieuwe vluchtelingen. Er zijn 180 tenten, een keuken, gemeenschappelijke ruimte 30 tijdelijke sanitaire blokken opgesteld. Er is nog nood aan extra familietenten.


Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel