Corruptie in de watersector: een gevaar voor ontwikkeling en duurzaamheid

 In haar rapport “Global Corruption Report 2008 – Corruption in the water sector” dat Transparency International,  met input van het WIN, Water Integrity Network, op 25 Juni 2008 in New York presenteerde,  staat te lezen dat “miljarden levens bedreigd worden door de corruptie in de watersector”.
Hierbij werd zowel gekeken naar toepassing van water voor drinkwater, voor de landbouw,  voor hydro-electriciteit,  als naar algemeen watervoorraadbeheer.


“ Waar corruptie plaats vindt, dan verhoogt  volgens een schatting van T.I. de kost voor een aansluiting op het drinkwaternet met 30%.  Dit zou het totale kostenplaatje om de Millenniumdoelstelling 7 te halen met 48 miljard $ omhoog brengen, een ontstellend verontrustend cijfer.  Corruptie in de watersector is een fundamenteel probleem  op het gebied van deugdelijk bestuur dat onvoldoende bestreden wordt in initiatieven voor globale beleidsrichtlijnen”, aldus Huguette Labelle,  hoofd van T.I.


De volgende acties worden door experten voorgesteld om corruptie te bestrijden:
- De diagnose systemen om corruptie in de watersector te ontdekken verfijnen en verbeteren.
- Opzetten van transparantie naar en participatie van de burger als belangrijke richtlijn in beheer en beleid van water.
- Een overzicht maken van de diverse controlemechanismen die bij wet zijn vastgelegd.
- Het verzekeren van faire competitie en bindende aansprakelijkheid bij het realiseren van waterprojecten en watercontracten, zowel voor de privé als de publieke sector.


Transparency International en Water Integrity Network, een snel groeiende coalitie van wereldwijde waterexperten, veldwerkers, academici en activisten, zijn vast besloten om  verder de kop te trekken in de strijd tegen corruptie in de water sector!


Bronnen waar je het volledige rapport kunt downloaden zijn:
http://www.transparency.org/publications/gcr
http://www.waterintegritynetwork.net/page/430

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel