Cunina

Cunina gaat uit van de visie dat een kind dat zich vandaag kan ontplooien, morgen beter in zijn eigen levensonderhoud zal kunnen voorzien én anderen zal kunnen bijstaan in hun maatschappelijke ontplooiing. Cunina werkt mee aan de opbouw van een systeem dat de herverdeling in de wereld nastreeft. Wie 'voldoende' meent te hebben, staat af aan wie 'onvoldoende' heeft. In onze acties staat het kind centraal. Als je een derdewereldkind meer kansen meegeeft voor morgen, dan lever je een concrete bijdrage tot de ontwikkeling van de gemeenschap waarin het leeft. Een kind dat zich vandaag kan ontplooien, voorziet morgen in zijn eigen levensonderhoud. Het wordt onafhankelijk van hulp en kan op zijn beurt anderen helpen in hun emancipatie. Cunina werkt vooral met ontwikkelingshelpers, congregaties en plaatselijk erkende ngo’s.

(1) Individuele peterschappen waarbij de dotatie van individuele personen - de "peetouders" - integraal wordt aangewend voor de betaling van de onderwijskosten van het "petekind". Een peterschap kost 30 euro per maand. 25 euro wordt besteed aan het inschrijfgeld voor de school, de aankoop van schoolboeken en een uniform. Elk kind heeft een individuele rekening die nauwkeurig wordt bijgehouden. Afhankelijk van de specifieke behoefte van het kind kan er uitzonderlijk ook eten of medicijnen met de bijdrage gekocht worden. Met de overige 5 euro worden de administratiekosten betaald. Deze gepersonaliseerde werking maakt de organisatie uniek in zijn soort. Tussen peetouder en petekind ontstaat vaak een hechte persoonlijke band, één der karakteristieken van de CUNINA-werking;

(2) Collectieve peterschappen voor groepen kinderen die aan de criteria voor steun voldoen, maar waarvoor onvoldoende peetouders voorhanden zijn of waar de communicatie tussen kind en ouder moeilijk kan verlopen (Congo bvb.). Deze kinderen worden door de organisatie CUNINA financieel geadopteerd;

(3) Ondersteunende onderwijsprojecten waarbij de kansen tot volgen van onderwijs worden verhoogd door het bouwen van verblijfstehuizen, het bekostigen van schooluitrusting enz..

Daarnaast werden door CUNINA, sinds de oprichting in 1990, eveneens projecten opgestart met sociale of medische inslag, maar steeds was het kind in een ongunstig sociaal milieu of met medische problemen het uitgangspunt. Recent werd beslist om gedurende de volgende jaren absolute prioriteit te geven aan de verdere uitbouw van de huisvestingsprojecten voor kinderen uit de berggebieden van het Sankhuwasabha-district in Oost-Nepal. Sinds 2004 is CUNINA erkend als ngo.

Cunina

Retieseweg 77
2440 Geel
Telefoon: 014-59 16 15
Fax: 014-58 01 01
Contacteer Cunina


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van ngo-federatie