De illusies van 20 jaar Oslo-onderhandelingen


DOSSIER: 20 JAAR OSLO 'VREDESPROCES'

Palestina muur
[photo credit: samdaq (AT) hotmail via photopin cc]

Twintig jaar geleden, op 13 september 1993, ondertekenden de Israëlische regering en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in Washington de 'Oslo I-akkoorden', een 'Principeverklaring' voor Palestijns zelfbestuur. Gedurende een vijfjarige overgangsperiode zouden er onderhandelingen volgen die voor een permanente oplossing moesten zorgen voor alle belangrijke knelpunten van het Israëlisch-Palestijns conflict.

Het werden langslepende onderhandelingen en terwijl dit 'vredesproces' aan de gang was, breidde Israël in versneld tempo de nederzettingen en bezettingsinfrastructuur verder uit.
Het waren historische beelden: PLO-leider Yasser Arafat en de Israëlisch premier Yitzhak Rabin die elkaar in het bijzijn van de Amerikaanse president Bill Clinton de hand schudden om het Oslo-vredesakkoord te bezegelen. Een jaar later, in 1994, kregen beide heren, samen met Israëlisch minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres, de Nobelprijs voor de Vrede. Het optimisme was heel groot. In het zog van Oslo I kwam er ook een wederzijdse erkenning: de PLO aanvaardde de staat Israël en zweerde het gebruik van geweld af. De Israëlische regering erkende de PLO als de legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse volk.
Lees meer


Europese diplomaten uiten harde kritiek op Israëlische bezettingspolitiek

De 'Leiders van de EU Missie in Jeruzalem' maakten een opvallend kritisch ontwerprapport 2012 over Jeruzalem. Het lekte in een aantal buitenlandse media, maar in de Belgische pers kreeg het maar weinig aandacht, hoewel het in ongewoon harde bewoordingen uithaalt naar de Israëlische bezettingspolitiek in Oost-Jeruzalem. Het is niet de eerste keer dat Europese diplomaten kritiek uiten aan het adres van Israël, maar hun bezorgdheden over de Palestijnse toekomst van de stad valt doorgaans in Europese dovemansoren. De afgelopen decennia heeft de EU ondanks de voortdurende schendingen van het internationaal recht, de relaties met Israël versterkt en ze zelfs op een geprivilegieerd niveau gebracht.
Lees meer


Waarom de Palestijns-Israëlische onderhandelingen zullen mislukken

Onder Amerikaanse bemiddeling startten de Israëlische en Palestijnse afgevaardigden eind juli voor het eerst in drie jaar opnieuw met de vredesonderhandelingen die een einde moeten maken aan het decennia oude conflict. Het is niet moeilijk om nu al te voorspellen dat deze nergens zullen toe leiden. Daar zijn verschillende redenen voor.
Lees meer


De impact van de nederzettingen op de Palestijnse rechten en levenskwaliteit

Het Israëlische beleid om in de bezette gebieden nederzettingen te bouwen leidt tot wijdverbreide schendingen van de mensenrechten en ondermijnt de ontwikkeling van Palestijnse woongemeenschappen. Palestijnse huizen worden gesloopt om plaats te ruimen voor illegale nederzettingen. Hierdoor moeten honderden mensen zich jaarlijks gedwongen verplaatsen. De nederzettingen ontzeggen de Palestijnen hun bewegingsvrijheid en beroven hen van de toegang tot levensnoodzakelijke grondstoffen zoals water en landbouwgrond.
Lees meer

 

Vrede DOOR:

Deel dit artikel