De mensen in Haïti moeten geholpen worden, nu meer dan ooit

haiti4Op 12 januari kreeg het  st(r)aatarme land Haïti de zoveelste zware opdoffer te verwerken.

Wat is nu nodig?
In de eerste plaats noodhulp! Mensen moeten bevrijd worden van onder het puin. Mensen moeten de nodige medische verzorging krijgen. Doden moeten begraven worden. Ziektes en epidemieën moeten vermeden worden.

Noodhulporganisaties zijn daarin gespecialiseerd en beschikken over de nodige kennis en materialen voor noodhulp. Het consortium 12-12, dat prachtig werk leverde na de tsunami-ramp eind 2004, is opnieuw opgericht, onder de naam "Haïti LAVI". PROTOS steunt het consortium.

Steun de bevolking van Haïti via rekening 000-0000012-12 Haïti LAVI.
Indien je wenst te storten via PROTOS kan dit op rekeningnummer 390-0966000-32 met duidelijke vermelding “aardbeving Haïti”.
PROTOS zal alle verzamelde fondsen  doorstorten naar het consortium.  Het consortium engageert zich ook om zo spoedig mogelijk transparante verslaggeving te brengen over de geleverde diensten met de ingezamelde fondsen.

PROTOS komt pas in een 2e fase in actie. Wanneer we een duidelijk zicht hebben op de omvang van de schade en we weten in welke mate ook het binnenland getroffen is, zal PROTOS ongetwijfeld een of meerdere projecten formuleren om waterinfrastructuur te herstellen of te rehabiliteren.
En in een nog latere fase - hopelijk zo spoedig mogelijk – kan PROTOS dan weer overgaan naar normale structurele ontwikkeling.
Dank.

Achtergrond

Met een weinig benijdenswaardige 149e plaats op 182 landen bengelt Haïti al achteraan in het peloton van de Human Development Index van de UNDP. De index voor menselijke ontwikkeling van Haïti is 0.532.  Ter vergelijking: België heeft een index van 0.953 en het meest ontwikkelde land Noorwegen scoort 0.971, volgens de UN.

Haïti is, of beter was, nog in volle herstelperiode van 4 grote cyclonen die in 2008 het land kort na elkaar teisterden, met de namen Gustav, Ike, Hannah en Fay.
In september 2009 werd Haïti door het Britse onderzoeksbureau Maplecroft nog bestempeld als het 2e meest kwetsbare land voor de gevolgen van de klimaatcrisis, dit na Somalië. Het milieu is verloederd en veel natuurlijke bronnen die voor een evenwicht zorgen, zijn ernstig verstoord. De bossen bijvoorbeeld zijn gekapt voor export of opgestookt om te koken.

De mensen leven, of beter gezegd, overleven er van dag tot dag. Ze moeten het stellen met het weinige dat de verweerde landbouwgrond nog opbrengt. Velen leven van de informele economie in de grootsteden, die als een magneet mensen uit het platteland aantrekken. Steden zoals Port-au-Prince en Cap Haïtien barsten dan ook uit hun voegen, en er wordt gebouwd zonder enige ruimtelijk planning.

Het land draagt ook nog de gevolgen van de vele staatsgrepen en corrupte dictators die het land decennialang in hun greep hielden: er is pas de laatste jaren enige stabiliteit gekomen in het bestuur. Toch blijft het bestuur zwak en moeten de democratische staatsstructuren nog uitgebouwd worden. De overheid is nu helemaal niet in staat om een antwoord te bieden op een catastrofe van een dergelijke omvang.

Kortom: de bevolking van Haïti weet als geen ander wat het is om telkens opnieuw recht te krabbelen na een nieuwe ramp en dan weer door een volgende catastrofe getroffen te worden.

Deel dit artikel