'De mensen moeten vertrouwen op hun eigen kracht'

Op tien augustus begon Rafael Correa aan een nieuwe ambtstermijn als president van Ecuador. Zijn burgerrevolutie en de nieuwe grondwet hebben grote verwachtingen gewekt, maar de feitelijke beleidskeuzes zorgen ook voor frustraties en ontgoocheling.

Op het ogenblik van mijn verblijf in Ecuador is het land in volle overgang, zoals de Ecuadoranen het zelf noemen. De nieuwe grondwet moet geïmplementeerd worden in een hele reeks van wetten en decreten, en snel ook, want de grondwetgevende vergadering heeft deadlines gesteld. Maar tussen de nieuwe grondwet en de dagelijkse realiteit gaapt een gevaarlijke kloof.

De drang naar verandering, het ongeduld en het karakter van de president botsen nogal eens met de complexiteit van de thema’s, de weerbarstige oude orde en vroegere privileges, en dat zorgt voor ontgoochelingen, en voor lastercampagnes in de kranten. De relaties met de inheemse bevolking en met de civiele samenleving lopen in de praktijk heel wat moeilijker dan je van een burgerrevolutie zou verwachten. De vraag is dan ook of de Ecuadoraanse samenleving klaar is voor Correa’s project. En of Correa voldoende luistert naar de samenleving die hij wil veranderen.
BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel