De millenniumdoelstellingen, ook voor personen met een handicap!

België was bij de eerste landen om het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap te ondertekenen. Een duidelijk signaal dat aandacht voor personen met een handicap in ontwikkelingssamenwerking nodig is. Maar in de praktijk vertalen die goede bedoelingen zich zelden of nooit in de beleidsteksten. Daarom vindt PHOS het nu tijd voor actie en presenteren ze hun actieplan.

In 2000 zetten 189 regeringsleiders hun handtekening onder een bijzonder ambitieus plan: het uitbannen van wereldwijde armoede tegen 2015. Acht concrete doelen werden vooropgesteld om deze millenniumdoelstellingen tot een succes te maken. Maar één groep werd - alweer - over het hoofd gezien. Personen met een handicap in ontwikkelingslanden, goed voor een massa van 455 miljoen mensen, worden in de millenniumdoelstellingen niet vermeld. Nochtans is net deze groep bijzonder kwetsbaar: 82 % van de personen met een handicap in het Zuiden leeft immers in armoede.

Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS), dat zich inspant om de situatie van personen met een handicap in het Zuiden te verbeteren, ijvert daarom al jaren om extra aandacht voor deze groep in de internationale ontwikkelingssamenwerking.

Gelukkig zag de VN een en ander in. Eind december 2006 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het verdrag inzake rechten van personen met een handicap (kortweg VRPH) goed. In dit verdrag wordt erkend dat personen met een handicap nog steeds geen gelijke kansen genieten, wat vooral in het Zuiden catastrofale gevolgen heeft.

Het VRPH vraagt daarom in artikel 32 ook mensen met een handicap te betrekken in de ontwikkelingsagenda. België tekende het VRPH in 2007 en ratificeerde in 2009. Een blijk van betrokkenheid en goede wil.


België gebuisd

Maar wat gebeurde er in de praktijk? Kort samengevat: helemaal niets. PHOS en met hen alle organisaties voor personen met een handicap, kijken reikhalzend uit naar de eerste wettekst waarin artikel 32 van het VRPH wordt weerspiegeld maar hebben er nog geen kunnen ontdekken.

Tijd dus om zelf met enkele concrete eisen over de brug te komen, vindt PHOS. Eerst en vooral vragen ze dat er in de millenniumdoelstellingen speciale aandacht komt voor personen met een handicap, zodat deze niet nogmaals uit de boot vallen. De VN top van 20- 22 september in New York over de millenniumdoelstellingen is hiervoor een uitgelezen kans. Daarbij komt nog dat België, als voorzitter van de Raad van de Europese Unie, de kans heeft om wat extra gewicht in de schaal te gooien. Een grote uitdaging voor onze beleidsmakers dus.

Daarnaast heeft PHOS drie concrete eisen naar drie verschillende doelgroepen.

  • Ten eerste willen ze iedereen, betrokken bij ontwikkelingssamenwerking of niet, vragen om personen met een handicap dezelfde kansen te geven als andere mensen.
  • Daarnaast spoort PHOS de Belgische regering aan om de ideeën die ze erkenden via het VRPH ook te vertalen naar het beleid. Dit door personen met een handicap te integreren in het ontwikkelingsbeleid en te investeren in ontwikkelingsprojecten die aandacht hebben voor deze groep. De regering moet daarnaast alle door hen gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties actief aanzetten om ook rekening te houden met personen met een handicap. Dit sluit zeer sterk aan bij de derde en laatste eis.
  • PHOS wil iedereen die actief is in het zuiden vragen om personen met een handicap te betrekken bij ontwikkelingswerk.
Dit lijken geen overdreven eisen, want alle kanalen zijn op zich aanwezig; het enige dat ontbreekt is visie.


Rush naar 3 december

Om deze eisen kracht bij te zetten, wil PHOS de bevolking betrekken en hen aansporen te wegen op het beleid. De aftrap werd gegeven in aanwezigheid van senator Els Van Hoof (CD&V) en Celia Cranfield (Light for the World EU Liaison office).

PHOS startte een petitie die ze op 3 december, niet toevallig de internationale dag voor personen met een handicap, willen overhandigen aan de regering. Tijdens een roadshow doorheen de Vlaamse steden zullen ze de bevolking ten eerste sensibiliseren over dit probleem, en ten tweede aansporen deze petitie te ondertekenen. Daarnaast is het ook mogelijk deze petitie online via de PHOS-website te onderschrijven.

Tenslotte wil Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking met een vernieuwd educatief aanbod personen in het Zuiden nog meer onder de aandacht brengen. Want alleen als zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn en vinden dat dit probleem dringend aangepakt moet worden, kan er ook echt iets veranderen.

Over PHOS
Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS) is een erkende niet-gouvernementele organisatie (NGO), die een bijdrage wil leveren aan de uitbouw van inclusieve maatschappijen in het Zuiden waarin personen met een handicap worden gewaardeerd en een evenwaardige plaats krijgen.

Contact:
Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking
Tivolistraat 45, bus 3
1020 Laken
02 421 24 30
secretariaat@phos.be

Deel dit artikel