De minister heeft geen tijd

Is Vlaanderen anno 2010 een ambitieuze speler op het vlak van buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking? We zouden het graag eens vragen aan minister-president Kris Peeters.

'We voeren een actief buitenlands beleid... We versterken onze inzet en onze solidariteit voor ontwikkelingslanden.' Met die woorden affirmeerde Kris Peeters op 13 juli 2009 dat de Vlaamse regering de volgende jaren liever eerste dan tweede viool zou spelen in het concert der naties. Omdat het in totaal maar over vijf regeltjes ging in een regeringsverklaring van meer dan zes bladzijden, wilden we graag wat meer uitleg en concrete voorbeelden vragen aan minister-president Kris Peeters, ook bevoegd voor Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking.
BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel