De Rode Handen-Campagne tegen het gebruik van kindsoldaten gaat digitaal!

De Rode Handen Campagne is een internationale campagne, ondersteund door de International Coalition to stop the use of child soldiers. Tussen 12 februari 2008 en 12 februari 2009 wil deze campagne wereldwijd minstens 1 miljoen rode handafdrukken inzamelen. Nadien worden deze handafdrukken overgemaakt aan de Verenigde Naties.

De Rode Hand is het symbool voor de strijd tegen kindsoldaten. Met deze campagne wordt de internationale gemeenschap opgeroepen zich blijvend te engageren in de strijd tegen de rekrutering en het gebruik van kindsoldaten, en deze inspanningen nog verder op te voeren.


Pax Christi Vlaanderen coördineert de activiteiten van de Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten, die deze campagne opvolgt  in België. Het officiële startschot in België werd gegeven op 12 februari 2008 door toenmalig premier Guy Verhofstadt. Nadien schaarde ook huidig minister van ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel, zich achter deze campagne. De grootste respons kwam echter vanuit het brede publiek: lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen, universiteiten, verenigingen en geëngageerde burgers organiseerden tal van activiteiten en evenementen waarbij rode handen ingezameld werden. Het resultaat hiervan is dat op dit moment in België alleen reeds meer dan 35.000 rode handen werden ingezameld. Een onverhoopt succes, maar we kunnen uiteraard nog beter.

Vandaar dat het vanaf nu ook mogelijk is om virtuele rode handen in te zamelen. Via enkele eenvoudige clicks op de vernieuwde website van de Coalitie kan je hier je virtuele rode hand achterlaten. Deze link (www.kindsoldaat.be/redhand.php) kan uiteraard doorgestuurd worden naar vrienden en kennissen.  Hoe meer rode handafdrukken we verzamelen, hoe meer impact onze boodschap zal hebben.

De strijd tegen het gebruik van kindsoldaten is immers nog lang niet gestreden. De situatie in Oost-Congo bewijst nog maar eens dat, wanneer er een gewapend conflict uitbreekt, kinderen hierbij betrokken zullen raken. De afgelopen jaren werd er weliswaar belangrijke vooruitgang geboekt in de strijd tegen de rekrutering en gebruik van kindsoldaten. Maar ondanks deze inspanningen merken we dat het aantal kindsoldaten amper afneemt. Nog steeds worden vele tienduizenden kinderen wereldwijd ingezet in gewapende conflicten, nog steeds wordt er onvoldoende aandacht gegeven aan specifieke demobilisatie en reïntegratie programma’s voor kindsoldaten, en nog steeds is er een belangrijke mate van straffeloosheid voor diegenen die kinderen rekruteren en inzetten.

Het engagement van de internationale gemeenschap blijft meer dan ooit nodig, en dit is wat de Rode Handen Campagne duidelijk wil maken. Ondersteund door  één miljoen rode handafdrukken willen we aan beleidsmakers de boodschap overmaken dat de tijd van ronkende verklaringen voorbij is. Het politieke engagement van de voorbije jaren moet dringend omgezet worden in concrete verbeteringen in de dagdagelijkse realiteit van kinderen in conflictgebieden. De instrumenten die de voorbije jaren ontwikkeld werden, moeten consequent toegepast worden. Alleen zo komt er een einde aan de straffeloosheid, en alleen zo kan het probleem op duurzame wijze aangepakt worden.

Het verzamelen van Rode Handen op de traditionele manier - met papier en rode verf - blijft uiteraard ook nog altijd mogelijk. Een eenvoudig A4 blad volstaat reeds, maar je kan ook steeds ons standaardformulier downloaden. De aldus verzamelde rode handen kunnen tot 31 januari 2009 teruggestuurd worden naar de Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten - Italiëlei 98a - 2000 - Antwerpen.

Deel dit artikel