De strijd om natuurlijke rijkdommen is de belangrijkste oorzaak van oorlog & geweld volgens Vlaming

Vrede in Vlaanderen
 
Dit is de vierde aanbeveling die uit het recente vredesonderzoek kwam. We geven elke donderdag een aanbeveling mee:
 
1. ‘Vrede’ heeft voor Vlamingen zeer uiteenlopende betekenissen. (lees meer)
 
2. Het is dus mede de nationale politieke context die de mening van mensen over vrede en oorlog bepaalt. (lees meer)
 
3. We zien vanaf het begin van de jaren’90 tot nu een geleidelijke daling van de aandacht voor vrede, zowel in de politieke wereld als in de media. (lees meer)
 
4. Volgens de Vlamingen is de strijd om natuurlijke rijkdommen de belangrijkste oorzaak van oorlog en geweld. Ook de rivaliteit tussen verschillende bevolkingsgroepen wordt vaak genoemd. Als gepleild wordt naar de diepere en achterliggende oorzaken van oorlog en geweld, dan schuiven Vlamingen zowel religieuze oorzaken als het gebrek aan gelijke kansen en economische ongelijkheid naar voren. Vlamingen hebben al bij al een vrij genuanceerd beeld van oorlog en geweld. Die zijn volgens hen te wijten aan een veelheid van oorzaken die zowel cultureel als economisch zijn.

Volgende week vragen we Vlamingen of ze een ‘militair ingrijpen’ gerechtvaardigd vinden.
 

Deel dit artikel