De Vlaamse baksteen wordt groener

'Het werk van een architect is wel degelijk veranderd sinds de wetgeving op de Energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (EPB) van kracht is geworden. We worden echt in de richting van duurzame gebouwen geduwd en we hebben ook heel wat meer administratief werk', vertelt Joëlle De Bock van architectenbureau Egus.

Die EPB-wetgeving werd al in 2002 met een Europese richtlijn op de rails gezet, waarna ze in 2006 via gewestelijke decreten werd vertaald naar de Belgische realiteit. De EPB-wetgeving verplicht iedereen die met een bouwvergunning een nieuw huis bouwt of een bestaand huis renoveert om dat te doen volgens bepaalde normen en regels.

Nieuwe huizen moesten vanaf 2006 voldoen aan de E100-norm, eind 2009 werd die aangescherpt tot E80. Of nieuwbouw daaraan beantwoordt, wordt berekend met een gespecialiseerd programma dat ingevoerde gegevens over de dikte van de isolatie, de ventilatie en de energie-efficiëntie vertaalt in één enkel cijfer.

De naleving van die regelgeving wordt gecontroleerd: voor elke vergunde bouw moet een EPB-verslag worden gemaakt door een van de ondertussen 4415 geregistreerde EPB-verslaggevers. Die verslaggevers -architecten of ingenieurs- maken een beginverklaring voor de bouw en een eindverslag over de EPB-prestaties.
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel