De ziekteverzekering: een methode om betaalbare gezondheidszorg voor iedereen te financieren

De ziekteverzekering: een methode om betaalbare gezondheidszorg voor iedereen te financieren

Het hiernavolgende artikel is vertaald naar een tekst van Dr. Sema Hurugo, Medisch Directeur C.D.I.- Bwamanda, Congo. Omgekomen in een vliegtuigongeval op 11/9/97.

Financiering van de gezondheidszorgen door de mensen die er gebruik van maken is algemeen aanvaard in Congo. In de gezondheidscentra betalen de mensen voor de verstrekte zorgen. De prijzen op dit "eerstelijnsniveau" zijn betaalbaar, onder meer door de invoering van vast en éénmalig tarief voor consultatie en behandeling; patiënten met een banale aandoening betalen dus mee voor anderen die een zwaardere behandeling ondergaan.
Een hospitaal daarentegen, met al zijn apparatuur en personeel, kan onmogelijk functioneren met het geld dat patiënten betalen. Daarvoor zijn de kosten te hoog en is de financiële draagkracht van de patiënten te gering. De overheid is ook niet in staat om hospitalen effectief te subsidiëren, zodat er andere oplossingen moesten gezocht worden, om langzamerhand minder afhankelijk te worden van buitenlandse steun.

In 1986 werd een ziekteverzekering opgezet voor de geneeskundige zorgen in het hospitaal van Bwamanda (één van de hospitalen ondersteund door C.D.I.-Bwamanda). Men diende hierbij rekening te houden met het feit dat het inkomen van de boerenbevolking niet gespreid is over het ganse jaar, maar in belangrijke mate samenhangt met de oogst.
Bij het ontwikkelen van de aangepaste ziekteverzekering werden van in het begin de verschillende partijen betrokken: de bevolking via de dorpskomitees voor gezondheid, het personeel van de gezondheidscentra, de kaderleden van de dienst "plattelandsontwikkeling - développement rural" en het beheerscomité van het hospitaal. Uitgebreide discussies en overleg hebben geleid tot het oprichten van een ziekteverzekering, "Mutuelle" genoemd, die aangepast is aan de specifieke lokale situatie.

{extern}www.users.skynet.be/fa831737/indexnederlands.htm{linktekst}Meer info over doelstellingen, organisatie en reglement van de Mutuelle{/extern}

Deel dit artikel