Denktanks als dekmantel voor spionage

België is een speeltuin voor buitenlandse geheime diensten, die allerhande dekmantels gebruiken om hun clandestiene activiteiten te verbergen. Volgens Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, gebruiken buitenlandse spionnen steeds vaker denktanks als cover.

‘Diplomatie en journalistiek zijn traditionele dekmantels voor spionage', aldus Winants op een lezing eind maart in Gent voor de Euro-Atlantische vereniging van België, afdeling Oost-Vlaanderen. ‘Maar we stellen vast dat buitenlandse inlichtingenofficieren ook andere dekmantels gebruiken. Een fenomeen dat meer en meer aan belang wint, zijn denktanks. In mei 2009 waren meer dan 2000 belangengroeperingen in het register van de Europese Commissie ingeschreven, terwijl er ongeveer 4600 groeperingen en individuen officieel belast waren om de belangen bij het Europees parlement te verdedigen.

Talloze pressiegroepen die in Brussel actief zijn, komen daarenboven niet voor in de officiële registers. Er is geen enkele regeling voorzien en er zijn ook geen statistieken over beschikbaar. De meeste denktanks, lobbyisten en dergelijke instellingen weigeren zich in België te registreren, net om hun dekmantel niet te moeten prijsgeven.' Nog een andere cover voor spionage en inmenging zijn, aldus Winants, verenigingen met een sociaal, cultureel of religieus karakter die leden van migrantengemeenschappen trachten bijeen te brengen.

BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel