derde actie wachtrij Forum Asiel en Migraties (FAM)

Onder het motto "derde keer goede keer" roept
het Forum Asiel en Migraties (FAM)
op tot de derde actie "wachtrijen" + special end
op maandag 20 december van 10.00u tot 13.00u
aan de partijhoofdkwartieren van de federale meerderheidspartijen
(VLD, sp.a, Spirit, PS, MR)


De twee voorbije acties van 22/11 en 06/12 waren er steeds honderden actievoerders.
Volgende maandag 20/12 is het essentieel met nòg meer man-en vrouwkracht te zijn om de politici definitief te overtuigen dat er
een snelle oplossing moet komen voor de onmenselijke situatie waarin duizenden vreemdelingen verkeren.
We willen opnieuw eerst aan de vijf hoofdkwartieren tegelijk een “wachtrij” vormen op het ogenblik dat de partijbureaus samenkomen. Zo confronteren we
de toppolitici met dit probleem. We vragen de regularisatie van alle vreemdelingen
die reeds langer dan 3 jaar wachten op een beslissing in een verblijfsprocedure (asiel, artikel 9 lid 3, regularisatie 2000,…).

U beslist zelf aan welk hoofdkwartier u actie voert. Afspraak ter plekke vanaf 9.45 u. Adressen:
VLD, Melsensstraat 34, 1000 B.
PS, Keizerslaan 13, 1000 B.
Sp.a, Grasmarkt 105/37, 1000 B. (in de Agoragalerij) MR, Napelsstraat 41, 1000 B.
Spirit, Woeringenstraat19-21, 1000 B.

Gelieve ons wel even een seintje te geven waar u zal gaan staan (campagne@ociv.org of 02/274 00 32 - Greet Habraken)

Deze cruciale derde actie moet extra gewicht in de schaal werpen!
Daarom verzamelt iedereen van de wachtrijen om 11.00u op één symbolische plaats in Brussel.
Op die plaats zullen we à la LIVE AID in koor onze eisen zo luid zingen dat de politici ons wel moèten horen!

Kort samengevat ziet de actie er dus als volgt uit:
eerst een uur actievoeren bij één van de partijbureau's, daarna komen we allemaal samen op een nog nader te bepalen plaats (waar de FAM-verantwoordelijken u naartoe zullen leiden)
voor een spectaculair en muzikaal slot!

Deel dit artikel