Dewfora maakt lokale bevolking minder kwetsbaarVeel Afrikaanse regio's worden geteisterd door droogtes. Het Dewfora-project probeert die droogtes te voorspellen en de kwetsbare lokale gemeenschappen te informeren zodat zij zich beter kunnen voorbereiden. Zo kunnen ze beter inspelen op de  gevolgen ervan en zijn ze minder kwetsbaar.

In het Dewfora-project sloegen negen Europese en tien Afrikaanse partnerorganisaties de handen in elkaar, gesteund door de Europese Unie."We trachtten de karakteristieken van nakende droogtes en hun gevolgen in kaart te brengen door de ontwikkeling van een kader voor monitoring, voorspelling en tijdige waarschuwing voor droogtes, met aandacht voor seizoensgebonden schommelingen," zegt coördinator Micha Werner, waterdeskundige bij de onafhankelijke onderzoeksinstituten Deltares en Unesco-IHE (Nederland). Op lange termijn moet de in Dewfora ontwikkelde aanpak ook bijdragen tot een betere identificatie van risicogebieden en het op punt stellen van aangepaste acties en maatregelen. Dit hoeft zich niet te beperken tot Afrika.

"De Afrikaanse landen en regio's verschillen niet alleen grondig van elkaar wat betreft klimaat, maar ook inzake politieke en culturele achtergrond. Zo heeft El Niño heel wat impact op zuidelijk en noordoostelijk Afrika, maar speelt dit weersverschijnsel in Marokko vrijwel geen rol. Door te focussen op case studies maakten we ons werk toepasbaar op de uiteenlopende institutionele structuren van de Afrikaanse landen. Het werken in Afrika is ook niet altijd eenvoudig te plannen. Onze eerste bijeenkomst in Egypte verliep erg moeilijk, omdat ze samenviel met de val van Mubarak. Een andere bijeenkomst, in Zuid-Afrika, verliep rimpelloos, hoewel er toen net 15.000 krokodillen waren ontsnapt uit een nabije kwekerij."


Preventieve aanpak 


De Dewfora-medewerkers deden zelf geen metingen en verzamelden ook geen data. "We analyseerden wel gegevens, ter beschikking gesteld door bestaande meteorologische organisaties en waterbeheerders. Naast het analyseren van gegevens hebben we ook wiskundige voorspellingsmodellen getest en verfijnd." De Afrikaanse partners stonden bovendien in voor de communicatie met de lokale stakeholders. "Het is niet gemakkelijk om ingewikkelde wetenschappelijke modellen om te zetten in gewone routines."

Er bestaan al veel instellingen die metingen uitvoeren, gegevens verzamelen of het weer voorspellen. "Regionale netwerken gebruiken die informatie om droogtes te voorspellen. Voorbeelden hiervan zijn de Southern African Regional Climate Outlook Forum (Sarcof) en de Greater Horn of Africa Climate Outlook Forum (Ghacof). We denken dat onze modellen voor seizoensvoorspellingen hen goed van pas komen. We kijken ook naar de klimatologische gevolgen van droogtes op lange termijn."

Diverse bestaande netwerken steunen op een klein aantal, geografisch niet optimaal gespreide waarnemingsstations. "De continuïteit van hen werking is dikwijls onzeker, omdat bepaalde regeringen niet zorgen voor een stabiele financiering. In andere gevallen is de informatie wel aanwezig, maar niet toegankelijk, om commerciële, maar ook om politieke redenen. Soms zijn de communicatiekanalen te ingewikkeld."

Dewfora ijvert voor een preventieve aanpak, om de negatieve gevolgen van droogte te vorokomen. "Bestaande systemen verstrekken wel weersvoorspellingen, maar geen advies wat ermee te doen. Andere gewassen telen zou een advies kunnen zijn. In grote delen van Afrika is maïs dominant. Maar maïs is heel gevoelig voor droogte."

De resultaten van Dewfora zijn einde vorig jaar voorgesteld in Dar-es-Salam (Tanzania). "Sommige studies met de wetenschappelijke resultaten zijn al gepubliceerd, andere moeten nog verschijnen. Maar hier lieten we de beleidsverantwoordelijken van diverse landen al kennismaken met de globale resultaten en met onze aanbevelingen. Die aanbevelingen hadden we gebundeld rond een reeks kernthema's: de sociale impact van droogte, de beschikbaarheid van de kennis, het vermogen om die kennis om te zetten in beleid, en de vraag hoe droogtevoorspellingen de maatschappij ten goede kunnen komen."

Koen Mortelmans - ARGUS ActueelMeer info:
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel