Dexia nog steeds onder druk van de campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert'

Meer dan drie jaar na de lancering van de campagne "Israël koloniseert– Dexia financiert" blijft het platform waakzaam. Inderdaad, de Dexia Holding blijft via haar filiaal Dexia Israël de kolonisering van Palestina financieren.

Interview door Zouhair.


Onze verkozenen zijn dus nog steeds verantwoordelijk aangezien de federale regering, de drie regio's én de Gemeentelijke Holding (de Belgische gemeentes), allen aandeelhouders zijn van de Dexia Holding. De datum van de Algemene Vergadering komt dichterbij (9 mei a.s.), dus wilden we er het fijne van weten en vroegen we Mario Franssen, woordvoerder van de campagne, naar de laatste informatie.

Hoe ver staan we nu met de campagne "Israël koloniseert – Dexia financiert"?

Mario: Het laatste sleutelmoment was de Algemene Vergadering van mei 2011. Drie belangrijke punten onthouden we:

  • We hebben van de voorzitter Jean-Luc Dehaene de belofte gekregen dat Dexia Israël verkocht zou worden, zelfs als dat met verlies zou zijn.
  • Dehaene is niet van plan de Palestijnen die schade hebben geleden door de ontwikkeling van de Israëlische nederzettingen, te vergoeden. De voorzitter gaf dan weer wel te kennen een mogelijkheid te zien tot financiering van projecten, via de Dexia Stichting, ten voordele van het Palestijnse volk.
  • Tot slot liet de voorzitter duidelijk verstaan dat dit standpunt er gekomen is onder druk van de campagne. Het was dus het resultaat van twee en een half jaar actie voeren op nationaal en lokaal vlak.
Zelfs al is de verkoop van Dexia Israël nog geen feit, toch heeft de campagne successen geboekt. De verklaringen die Dhr. Dehaene afgelegd heeft staan immers loodrecht op zijn vorige stellingnames, en tonen aan dat de directie zich wel degelijk heeft aangepast op basis van de mobilisatie van activisten, die via de aandeelhouders aanwezig waren op de Algemene Vergadering.

De druk op Dexia was zeer divers. Iedereen die wilt kan op zijn manier aan de campagne deelnemen. Zo ontstond er een dynamiek waarbij mensen zelf initiatieven namen, verschillende lokale groepen en organisaties aan de slag gingen met de campagne tot en met de vakbonden van Dexia zelf. De grote kracht van de campagne was dat er een brede bewustwording bij het brede publiek ontstond. In dat kader past de uitzending van de VRT aan van oktober 2011, gewijd aan de campagne en aan de crisis bij Dexia op dat moment.

BRON:
Intal

Deel dit artikel