Dierenartsen Zonder Grenzen verwelkomt nieuwe directeur

Op 1 september neemt Johan De Ceuster de dagelijkse leiding van Dierenartsen Zonder Grenzen over van Madeleine Onclin. Onclin, die de ngo mee oprichtte in 1994, leidt vanaf vandaag de projecten in Engelstalig Afrika in goede banen.

Johan De Ceuster (48) is als directeur niet aan zijn proefstuk toe. Gediplomeerd in de Sociologie en de Ziekenhuiswetenschappen en met opleidingen Economie, Project Management en Human Ressources op zak, leerde hij het klappen van de zweep in de gezondheidszorg. Hij was o.a. Algemeen Directeur van het O.L.Vrouwklinieke Tongeren en Beheerscontroller van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Van 2003 tot 2007 werkte De Ceuster voor de Belgisch Technische Coöperatie in Rwanda, als Internationaal Ziekenhuismanager in het Centre Hospitalier Universitaire van de hoofdstad Kigali. Dit gaf hem veel ervaring met fusies, subsidiebeleid en veranderingsmanagement.
De Ceuster: “Ik zal me de komende jaren vooral bezig houden met de dagelijkse leiding van Dierenartsen Zonder Grenzen. Dat wil zeggen de begeleiding van het personeel, het opvolgen van de projecten en het financiële plaatje. Aan de job hangt ook een inhoudelijk aspect vast. Dierenartsen Zonder Grenzen zal zich de komende jaren nog beter moeten positioneren. Ontwikkelingssamenwerking ligt geregeld onder vuur, er stellen zich mondiale vragen rond ecologie en de verhouding tussen landbouw en veeteelt. Het is belangrijk dat we daar een juiste positie en visie in vinden."

Madeleine Onclin wil met haar terugstap terug dichter naar de basis, naar de reden waarom ze Dierenartsen Zonder Grenzen in 1994 mee opstartte: diergeneeskundige acties op het terrein om zo noodlijdende mensen te helpen. Madeleine Onclin zal zich in de toekomst voornamelijk bezighouden met de coördinatie van de programma's in Oost-Afrika, hoofdzakelijk Soedan, Kenia en Oeganda.
Onclin: “In het begin bestond Dierenartsen Zonder Grenzen uit 18 vrijwillige dierenartsen. Ik had maar één opbergmap, met daarin enkele tussenbladen voor de projecten, de financiën en voor de communicatie en fondsenwerving. Het was echt pionierswerk. Vandaag is Dierenartsen Zonder Grenzen veel beter georganiseerd. We bouwden goede vertrouwensrelaties op met onze technische en financiële partners en we ontwikkelden procedures om efficiënt te werken. Ik ben heel trots en positief verbaasd eigenlijk over de omvang die onze organisatie in 15 jaar gekregen heeft. In mijn wildste dromen hoopte ik dat we ooit een jaaromzet van 50 miljoen frank zou behalen, zo’n 1,25 miljoen euro. Momenteel overschrijdt onze gemiddelde jaaromzet 9 miljoen euro! Hiermee kunnen we honderden miljoenen mensen helpen."

Dierenartsen Zonder Grenzen - Paul Deschanellaan 36-38 – 1030 Brussel
02/ 539 09 89
www.dzg-belgium.org

Deel dit artikel