Doorlichting van het lokaal beleid inzake duurzame ontwikkeling

 

In opdracht van de Vlaamse regering voerde VODO/SLA 21 een onderzoek uit naar de mogelijkheden en knelpunten om vanuit een lokaal beleid ontwikkelingssamenwerking een beleid duurzame ontwikkeling mee vorm te geven.


Het onderzoek is gericht op de "Doorlichting van het beleid inzake Duurzame Ontwikkeling in de gemeenten die een convenant Internationale Samenwerking afsloten met de Vlaamse Gemeenschap". Dit onderzoeksvoorstel heeft tot doel om aanbevelingen te doen voor lokaal beleid inzake duurzame ontwikkeling. Deze aanbevelingen fungeren dan als beleidsvoorbereidende input voor het Vlaams beleid ontwikkelingssamenwerking en de uitvoering van de decreten betreffende het gemeentelijk beleid ontwikkelingssamenwerking.

Als we de huidige lokale Noord-Zuidwerking in Vlaanderen bekijken kunnen we de acties en maatregelen globaal in drie delen onderscheiden:

1. Fondsenwerving en financiering van projecten in het zuiden
2. Sensibilisering en educatie van lokale doelgroepen
3. Internationale samenwerking (in casu stedenbanden)

De kern van onze vraagstelling is :

wat zijn de uitdagingen, mogelijkheden en knelpunten om vanuit het lokale beleid ontwikkelingsamenwerking een geïntegreerd lokaal beleid duurzame ontwikkeling vorm te geven?

VODO DOOR:

Deel dit artikel