Dossier: 60 jaar Navo

Artikels verschenen in MO*63

  • Zestig jaar Navo: 'Het bondgenootschap is de richting kwijt’
    Uitgerekend op de Frans-Duitse grens viert de Navo begin april haar zestigste verjaardag. De top in Straatsburg-Kehl moet dan ook de verdienste van zestig jaar vrede in Europa onderstrepen. Andere thema’s op de historische bijeenkomst zijn Afghanistan, de relatie met Rusland en de toekomst van het bondgenootschap. Niet weerhouden op de officiële agenda is de eis van de vredesbeweging: ‘Afschaffen die handel!’
  • Zestig jaar Navo: Vredesactivisten bespioneerd
    De activiteiten van de vredesbeweging worden op de voet gevolgd door de Belgische politie, geheime diensten en private inlichtingenbedrijven.

Interviews met voor- en tegenstanders van de Navo

Surf naar www.MO.be/navo. Reacties zijn altijd welkom via info@mo.be.

Deel dit artikel