Drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Oostelijk DR Congo

Vlaamse partners helpen inwoners aan drinkwater en zorgen voor capaciteitsversterking van lokale NGO’s actief in de watersector.

Via het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling steunen het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid, het advies, engineering en studiebureau Arcadis Belgium NV, het TMVW integraal waterbedrijf en de Leuvense NGO ATOL gedurende 3 jaar het PROTOS programma voor drinkwatervoorziening en capaciteitsversterking in 3 provincies in Oost-Congo.

Samenvatting
Het programma van PROTOS voorziet een verbetering van de levensomstandigheden van de rurale bevolking in oostelijk DR Congo , door het verhogen van de duurzame toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.
Een eerste doelgroep van deze actie wordt gevormd door de bevolking van uit dorpen in het binnenland van de provincies Noord- en Zuid Kivu en Ituri (streek in de Oost-provincie) waarvan naar schatting bijkomend 30.000 mensen zuiver drinkwater zullen krijgen, en een 10.000 mensen tevens toegang zullen krijgen tot sanitaire voorzieningen.
Een tweede doelgroep bestaat uit 25 lokale ontwikkelingsorganisaties in de drie betrokken provincies die tegelijkertijd operationele partner zijn, en waarvan de capaciteiten van al deze organisaties zullen versterkt worden.
Met de begunstigde bevolking worden lokale beheersstructuren opgezet (watercomités en waterleidingcomités), die, in samenwerking met de lokale overheden en kerken, verantwoordelijk zullen zijn voor onderhoud en herstel van de infrastructuur. Daartoe betaalt iedereen maandelijks een kleine bijdrage en worden lokale onderhoudstechnici opgeleid.
De lokale partner-NGO’s worden begeleid en versterkt door de Vlaamse partners, deels door advies van op afstand en deels op het terrein, en door de PROTOS medewerkers ter plaatse in DRC en van uit Rwanda en Oeganda. De samenwerking tussen de NGO’s onderling wordt gestimuleerd, alsook tussen deze NGO’s en de lokale overheden, en er wordt gewerkt naar gezamenlijk overleg en planning. Technisch en sociaal wordt de interventiecapaciteit van de partner-NGO’s versterkt. Het publieke waterbedrijf TMVW en het private bedrijf ARCADIS Belgium zullen de lokale partners ondersteunen met technisch advies. ATOL VZW heeft een rol in het ter plaatse begeleiden van leerprocessen in zogenaamde thematische netwerken, hier rond de geïntegreerde aanpak van water en sanitatie. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid voorziet een subsidie. Arcadis Belgium en TMVW leveren ook een jaarlijkse financiële bijdrage aan dit programma. De duur van het project bedraagt 36 maanden. Het is ingebed in een groter PROTOS programma dat gefinancierd wordt door DGOS en onder de leiding van de lokale PROTOS medewerkers wordt uitgevoerd.

Zie ook op de websites van de partners
www.protosh2o.org
http://www.arcadisbelgium.be/
http://www.tmvw.be/
http://www.atol.be/
http://www.lne.be/themas/beleid
www.watervoorontwikkeling.be

Deel dit artikel