Duitsland en Spanje duwen het hardst om water als mensenrecht te laten erkennen

In november 2006 stimuleerden Duitsland en Spanje de nieuw in het leven geroepen Raad voor mensenrechten om de OHCHR ( het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten) een begrijpbare studie te laten maken rond het erkennen van drinkwater als mensenrecht.

De hoge commissaris heeft zijn rapport voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN  op 13 augustus.  Alhoewel de commissaris pleit dat de VN “haar overwegingen om drinkwater en sanitatie als mensenrecht te erkennen verder moet zetten”, vermeldt hij ook een aantal vaak juridische punten die nog verder uitgezocht moeten worden, maar roept hij vooral de lidstaten ook op om het gebrek aan aandacht op internationaal niveau voor dit onderwerp om te buigen.

Tijdens een “side-event” van de VN Raad voor Mensenrechten in Genève op 14 september jl hebben Duitsland en Spanje zich verder geëngageerd om daaraan iets te doen en om de erkenning van drinkwater en sanitatie als mensenrecht te bespoedigen.  Zij roepen andere landen op om de nodige aandacht te geven aan het rapport, en om eveneens hard  te lobbyen zodat bij de volgende vergadering van de Raad in maart 2008 besloten wordt om een speciale procedure op te starten om “drinkwater en sanitatie” definitief als mensenrecht te laten erkennen.

Volgens de woordvoerder van de Duitse regering, Dr. Uschi Eid, moet als men als men in deze materie “water” vernoemt, er altijd “sanitatie” bij denken.  De voorziening van zuiver drinkwater kan niet los gezien worden van het goed afvoeren en  behandelen van afvalwater en excreta voor het verbeteren van de algemene hygiëne.
Vuil water en onvoldoende hygiëne en sanitaire voorzieningen zijn de oorzaak van 80% van de ziektes en de derde wereld, en zorgen voor veel meer sterfgevallen dan Aids.
2008 is door de Algemene Vergadering van VN dan ook uitgeroepen tot het “Internationale jaar van sanitatie”.

Bron: http://www.uschi-eid.de/pdf/MRR-speaking%20points%20genf.pdf

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel