Ecuador verspilt zijn water

Sedert het laatste Nationaal Water Plan gingen 20 jaren voorbij. En in die tijdspanne is er in het land veel veranderd met het water, als grondstof. Wat niet wijzigde, was het weinige toezicht op de verliezen, die wel toegenomen zijn.

De cijfers zijn alarmerend zowel op den buiten als in de steden. Wat niet enkel verlies van grondstof betekent, maar ook van geld voor de staat en de bedrijven, besturen en overheden die het water beheren.

Volgens Marcelo Landín, milieu- en waterdeskundige, ligt het nationaal gemiddelde van de verliezen van drinkwater tussen 30 en 40 percent. “ Daar zijn ook gemeenten inbegrepen met meer dan 50 % verlies zoals Santo Domingo.” Dit gebeurt omwille van de slechte staat van de leidingen, de afsluiters, maar ook door het afleiden van water. Zeg maar door diefstal. De prijs  per kubieke meter en het gebrek aan opleiding spelen ook mee.

Wat is er nodig?

De klimatologische omstandigheden van de planeet met langere zomers en de vermindering van de ijslagen van de Ecuadorese sneeuwtoppen noodzaken tot een actualisatie van de studies omtrent het water, de bronnen, de gebruiken en het beleid.

Het land miskent de mogelijkheden en de rijkdom die in de ondergrond bestaat. De bronnen van zoet water die onder de grond zitten werden nooit in kaart gebracht. Er moet ook dringend werk gemaakt worden van de bescherming van de bronnen. Zoniet zit men met problemen in de toekomst.

Meer zorgen

Het waterprobleem wordt erger als men weet dat dezelfde verliezen zich voor doen bij het gebruik van water voor de irrigatie .In de landbouw wordt 30 % van het beschikbare water gebruikt, waarvan minstens 40 % verloren gaat. De redenen zijn: de slechte staat van de kanalen en sproeisystemen, en de hoge graad van verdamping.

Heel die situatie is zorgwekkend omdat er weinig of geen belangstelling van de overheid is, noch van de privésector. De vorming van de landbouwers om op geschikte momenten en met beperkte hoeveelheden te besproeien laat te wensen over. Men steekt weinig geld in overdekte kanalen en in de herstelling van de kanalen die heel het land doorkruisen.

De acties van de gemeenten zijn sporadisch, geïsoleerd en klein, met weinig visie zowel regionaal als nationaal.

Toch zijn er initiatieven en successen bijvoorbeeld in Cuenca, Ibarra en Quito. Men start hier en daar met de vorming van landbouwers om de voordelen van sproeien in plaats van overstromen, en van druppeltechnieken aan te leren.

(Uit El Comercio,Ecuador  21.09.05)

Toelichting: PROTOS is actief in Ecuador in  de omgeving van Cuenca, met name in de provincies Canar, Azuay en Loja.  Via haar partners CEDIR-CICDA en SENDAS-VECO is PROTOS actief betrokken in en steunt zij ook financieel het recent opgerichte FORO NACIONAL DE LOS RECURCOS HIDRICOS.
Deze staatsinstelling brengt nu eerst alle waterbronnen en watervoorraden in kaart.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel