Een zwangere tienerpop voor minister De Croo

 sensoa MinisterDeCrooActieparlement

Naar aanleiding van moederdag overhandigden de Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen een zwangere zwarte tienerpop aan vice-premier en minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Moederschap is geen kinderspel

Onder de campagnetitel 'Moederschap is geen kinderspel' vragen de parlementairen aandacht voor de problematiek van moedersterfte bij tieners.

Moedersterfte is één van de voornaamste doodsoorzaken bij tieners in ontwikkelingslanden. Tieners lopen twee keer zoveel kans te sterven tijdens hun zwangerschap of bij de bevalling in vergelijking met vrouwen ouder dan 20 jaar.

Voorzitter van de Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen Roel Deseyn: "Elke dag sterven 800 vrouwen aan de complicaties van een zwangerschap of bevalling. 99% van die gevallen van moedersterfte doen zich in ontwikkelingslanden voor." 

Vicevoorzitter Sabien Battheu-Lahaye: "Jaarlijks bevallen maar liefst 15 miljoen meisjes tussen 15 en 19 jaar van een baby. 2 miljoen meisjes zijn zelfs jonger dan 15. Volgens UNFPA, het VN bevolkingsfonds, treft moedersterfte jaarlijks niet minder dan 70.000 meisjes."

Moedersterfte bij tieners is te voorkomen

Investeren in voorlichting en contraceptie voor jongeren en promoten van vrouwenrechten zal moedersterfte bij tieners terugdringen. 

De promotie van Veilig Moederschap is één van de 8 millenniumdoelstellingen die dit jaar bereikt moeten worden. In 2000 kwam de internationale gemeenschap overeen om moedersterfte met 75% te verminderen ten opzichte van 1990. Met een daling van slechts 45% wordt deze doelstelling niet gehaald.

Minister De Croo engageert zich

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo: "In het nieuwe ontwikkelingskader met de Sustainable Development Goals dat we in september vastleggen moeten seksuele en reproductieve rechten een belangrijke plaats krijgen. Dat is het pleidooi en het engagement dat ik vanuit deze Kamer wil meenemen naar alle nationale en internationale fora."

Sensoa Internationaal fungeert als het secretariaat van de 'Parlementairen voor de Milleniumdoelstellingen', een informele werkgroep, met leden van verschillende politieke partijen. De Parlementairen volgen de millenniumdoelstellingen rond gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op.

  • Meer info? Klik hier.

 

Deel dit artikel