Eerste uitspraak ICC: een stap naar einde straffeloosheid

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft vandaag zijn eerste uitspraak gedaan. Die eer ging naar de Congolese rebellenleider Thomas Lubanga. De rechtbank achtte hem schuldig aan oorlogsmisdaden.

"Het is een historisch moment", zegt Géraldine Mattioli van Human Rights Watch. "Het eerste arrest wordt heel belangrijk voor de slachtoffers van het geweld in Ituri, die zo lang gewacht hebben op rechtvaardigheid."

Thomas Lubanga was de leider van de Union des Patriotes Congolais (UPC), een gewapende rebellengroep die opkwam voor de Hema-bevolkingsgroep in Ituri. Het district in het oosten van Congo is rijk aan goud en hiervoor al jaren geteisterd door gewapende conflicten. De strijd tussen de Hema en Lendu tussen 1999 en 2003, waarbij lokale rebellengroepen, het Congolese leger, Oeganda en Rwanda betrokken waren, kostte minstens 60.000 burgers het leven. De UPC maakte zich schuldig aan ernstige mensenrechtenschendingen als ethnische volkerenmoord, marteling, plundering en het gebruik van kindsoldaten.

In 2005 werd Lubanga opgepakt in Kinshasa. In 2006 leverde Congo hem uit aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat genocide, oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid kan vervolgen. Het vonnis tegen Lubanga vandaag is meteen het eerste van het strafhof.

Het vonnis is een eerste stap naar rechtvaardigheid voor de tienduizenden kinderen die gedwongen werden om te vechten in conflicten in Congo en elders in de wereld. Het is ook een sterk signaal naar al wie kindsoldaten rekruteert in conflictgebieden: dit proces maakt duidelijk dat het om een zware oorlogsmisdaad gaat, en dat verantwoordelijken in de beklaagdenbank kunnen belanden.

Kleine vis
Toch blijft de vaststelling dat het eerste arrest van het Strafhof betrekking heeft op een vrij 'kleine vis' als Lubanga. "Lubanga hoort zeker thuis in Den Haag, gezien de misdaden die begaan werden door zijn militie", aldus Mattioli (HRW). "Maar we hebben er herhaaldelijk bij de hoofdaanklager op aangedrongen om hoger op te klimmen in de hiërarchie: Lubanga handelde niet alleen. Het Ugandese en Rwandese leger waren zeer actief in de regio. Ze bewapenden, financierden en gaven bevelen aan de milities in het gebied. En ook in Kinshasa waren er hoge politici die daaraan meededen. We willen dat ook die militaire en politieke verantwoordelijken rekenschap moeten afleggen voor hun misdaden." Ook de militaire commandant van Lubanga's UPC, Bosco Ntaganda, bijgenaams The Terminator, is generaal in het Congolese leger en loopt nog steeds vrij rond in het oosten van het land.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel