Marina Van huffel (FINADO): "Eigenlijk is het 4de Pijlersteunpunt onze vakbond"

4depijler marinavanhuffel

Marina Van huffel mag met recht en reden een pionier van de 4de Pijler beweging worden genoemd. In 1996 richtte zij de organisatie FINADO op die in 1998 een vzw werd en die zicht richtte op partnerschappen in Haïti, Ethiopië en Viëtnam. Zelf is ze vooral op Haïti actief, maar als voorzitter volgt ze de werking in de twee andere landen natuurlijk ook van nabij op.

Als kind was haar grote droom om ooit aan ontwikkelingshulp te gaan doen. Het draaide professioneel anders uit, maar als vrijwilliger werd ze actief in organisaties die in het zuiden werkten, zoals Rwanda. "Maar ooit moest het moment komen dat we zelf iets zouden oprichten". In Haïti ging FINADO vooral werken aan het verbeteren van de levensomstandigheden van extreem arme gezinnen. "Dat ging om concrete projecten. We hebben meerdere scholen opgetrokken, vooral in regio's waar kinderen nog geen toegang hadden tot onderwijs. Met de lokale boeren werd een samenwerking opgezet waarbij zij voedsel produceren waarvan een deel terecht komt in voedingscentra die aan de scholen zijn verbonden. In meerdere regio's lieten we ook waterputten boren en sanitaire gebouwen optrekken."

Marina begreep vrij snel dat er iets als een 4de Pijler nodig was om organisaties te ondersteunen die op hetzelfde terrein actief zijn. "Het is belangrijk dat we af en toe de koppen bij mekaar kunnen steken. Niet enkel met mensen die actief zijn in Haïti, maar die ons ook iets te leren hebben bij het opzetten van projecten. Ik heb dan ook bijna alle vormingen gedaan die via het 4de Pijlersteunpunt werden aangeboden. Eigenlijk zie ik het 4de Pijlersteunpunt als onze vakbond. Als je problemen hebt kan je er terecht."

Marina zetelt als vertegenwoordiger van het steunpunt in de raad van bestuur van 11.11.11. Daar verdedigt ze de belangen van alle burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen worden ondernomen. "Sommigen hebben de indruk dat er door de traditionele ngo's op ons wordt neergekeken, maar dat vind ik niet. Overigens, als je alle 4de Pijlers samen zou nemen, dan zijn ze groter dan de ngo's."

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels