Ethiopië: hongerstillen en oorzaken aanpakken

Hongersnood en chronisch voedseltekort teisteren Ethiopië al jaren. De zware droogtes spelen hierin een belangrijke rol, maar ook mensgebonden factoren als ontbossing, conflicten, bevolkingsaangroei, uitputting van de landbouwgrond, verouderde landbouwmethodes…De plaatselijke landbouwproductie schiet zwaar tekort: 49% van de bevolking is ondervoed en 64% van de kinderen lijdt chronisch voedseltekort. 24% van de bevolking heeft toegang tot veilig water. Het inkomen van de vrouwen (per capita) is 50% van dat van de mannen.
 

Het Caritasnetwerk is verantwoordelijk voor Oost-Tigray
Om sneller en efficiënter te helpen, hebben de internationale hulporganisaties het land in regio’s verdeeld. Het Caritasnetwerk is verantwoordelijk voor ’Oost Tigray’, één van de streken met de grootste voedselonzekerheid. Hier is altijd een tekort aan voedsel, ook in de normale jaren. Er zijn te weinig ploegossen, de grond is van slechte kwaliteit (erosie). Het percentage ondervoede kinderen ligt hier nog hoger. De vrouwen in deze streek zijn er nog slechter aan toe: door taboes mogen ze niet ploegen of zaaien. Dat is een groot probleem voor alleenstaande vrouwen met een gezin (ruim 45% van de gezinnen, een gevolg van de oorlog). Ze moeten ook elke dag kilometers gaan voor water, pletten graan nog manueel en moeten dan nog hun velden bewerken om toch enig inkomen te hebben.
 


Bij de hongersnood van 2003 hielp het Caritasnetwerk 470.000 mensen.
Caritas Ethiopië is één van de professioneelste Ethiopische NGO’s. In 2003 slaat de droogte weer toe: 12,5 miljoen mensen hebben geen eten. Met de financiële hulp van het netwerk, geeft Caritas Ethiopië voedselhulp aan 470.000 slachtoffers in Tigray, Oromiya, Southern Nation and Nationalities people, Somali en Gambelle. De boeren krijgen ook opleidingen in technieken voor grote droogtes en zuinig watergebruik.
 
Oorzaken aanpakken
Caritas International België startte zopas een 5-jarenprogramma voor 10.000 kansarme families. Dankzij dit programma zullen zij over 5 jaar voldoende eten hebben: voedselproductie opdrijven en inkomsten verzekeren, daar draait het om. Het programma bevat projecten voor graanmolens voor 3020 families, drinkbaar water voor 2030 families, geïrrigeerde moestuinen voor 680 families, ossen voor 800 vrouwen, optimalisatie van de gewasproductie bij 4.000 families, verbetering van de veeteelt bij 7500 gezinnen, bijen en kippenteelt bij 2400 families. Onze expat werkt met 19 vaste medewerkers.
 
Meer kansen voor vrouwen: 800 ossen om te ploegen
Vrouwelijke gezinshoofden staan in Tigray erg zwak. Zij hebben minder rechten en minder inspraak. Zo is bijvoorbeeld ploegen er taboe voor vrouwen. Hoe lost een alleenstaande vrouw dit op? Als ze niet over een os beschikt, moet ze een boer vragen om de klus te klaren. Kostprijs: de helft van haar oogst. Heeft ze zelf een os, dan kan een boer haar veld ploegen in ruil voor het gebruik van de os op zijn veld. Een vrouw moet in ieder geval wachten tot een bereidwillige man klaar is met zijn eigen veld. Zij kan dus niet zaaien op het beste moment, wat haar opbrengst beduidend verlaagt. De oplossing is zonder twijfel het doorbreken van het "ploegtaboe". Daarom geven we 800 alleenstaande vrouwen een os op krediet met een systeem dat hen aanmoedigt om zelf hun veld te ploegen. Wie dit 3 jaar na mekaar doet – de looptijd van het krediet – betaalt slechts 40% terug van het geleend bedrag.
 
Meer info over onze buitenlandse projecten vindt u op onze site https://www.caritasinternational.be/nl
 

Deel dit artikel