Eu wil bedrijven meer betrekken bij ontwikkelingssamenwerking

leveria zakencentrum
[Zakencentrum in opbouw in Liberia]

Op dinsdag 13 mei presenteerde Europees commissaris voor ontwikkelingssamenwerking Andris Piebalgs een reeks voorstellen om de betrokkenheid van bedrijven in de hulp te versterken.

Voor de ngo's is de belangrijkste rol die bedrijven kunnen spelen in de strijd tegen armoede een geloofwaardig engagement voor duurzaam ondernemen. Dat betekent de spelregels respecteren, duurzame businessmodellen ontwikkelen en correct belastingen betalen.

Cruciaal is ook dat men focust op lokale mensen, lokale bedrijven en lokale markten. Een analyse van Concord, het netwerk van Europese NGO's.
"De Europese Unie moet haar politiek gewicht in de schaal werpen om de ontwikkelingsagenda van privéondernemingen te realiseren en internationale en Europese sociale, milieu en fiscale normen toe te passen. "

Dat staat te lezen in de nieuwe communicatie van de Commissie - 'A stronger role of the private sector in achieving inclusive and sustainable growth in developing countries'.

 

Resultaat van lang debat


De communicatie van de Commissie is het resultaat van een discussie die meer dan een jaar duurde. 11.11.11 nam samen met haar Europese collega's intensief aan die discussies deel.

Vandaag ligt er een pakket maatregelen die maakt dat private bedrijven meer kunnen genieten van hulpmiddelen. Voor ngo's is de belangrijkste rol die bedrijven kunnen spelen in de strijd tegen armoede een geloofwaardig engagement voor duurzaam ondernemen. Dat betekent de spelregels respecteren, duurzame businessmodellen ontwikkelen en correct belastingen betalen.


De acties die de Europese Commissie voorstelt blijven te zeer beperkt tot het domein van de hulp.

De grootste bijdrage van de private sector valt te verwachten in de toepassing van eerlijke handels- en investeringspraktijken, principes rond duurzame voedselsystemen en een correcte inning van belastingen.

 

Positief is dat de Commissie een prioriteit maakt van het versterken van de informele sector, KMO's, vrouwelijke ondernemers en werknemers in ontwikkelingslanden. Om dat ook in de praktijk te verwezenlijken zal het cruciaal zijn dat Europa focust op lokale mensen, lokale bedrijven en lokale markten.


Beperkingen niet vergeten


De private sector speelt zonder twijfel een cruciale rol in ontwikkeling, in het scheppen van waardige jobs en als sleutelcomponent voor duurzame economische groei. Toch mogen de beperkingen van de private sector niet onder de mat worden geveegd.

Een aantal aspecten van het nieuwe beleidsplan van de Commissie baart de ngo's zorgen. Zo wil Europa publieke middelen, inclusief hulp, aanwenden om te investeren in privé ondernemingen en bijkomend privé kapitaal aan te trekken.

Onze ervaringen met BIO – de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden – tonen dat dit niet altijd een garantie is voor ontwikkelingsrendement.
Momenteel zijn er onvoldoende garanties dat dit op een transparante manier kan gebeuren en dat die middelen ook effectief zullen bijdragen tot het bestrijden van armoede en ongelijkheid.

De acties die de Europese Commissie voorstelt blijven te zeer beperkt tot het domein van de hulp. De grootste bijdrage van de private sector valt echter te verwachten in de toepassing van eerlijke handels- en investeringspraktijken, principes rond duurzame voedselsystemen en een correcte inning van belastingen.

 

 

Tweesnijdend zwaard


De nadruk op het politieke gewicht van Europa is een tweesnijdend zwaard. Natuurlijk moet Europa in haar buitenlands beleid blijven hameren op sociale en milieunormen. Maar dat politiek gewicht mag geen vrijgeleide zijn om eenzijdig commerciële belangen van Europese bedrijven in het buitenland veilig te stellen.

De voorstellen voorzien ook in een belangrijke rol van de private sector in de openbare dienstverlening. NGOs waarschuwen al langer voor de mogelijke gevolgen van de privatisering van onderwijs, gezondheidszorg, watervoorziening en andere basisdiensten voor de armste bevolking. Voor ons is het cruciaal dat de Commissie inzet op het versterken van de capaciteit van landen om openbare dienstverlening te organiseren.

 

Quid België?


Op 19 mei zullen de voorstellen van de Commissie worden besproken door de Europese ministerraad. Het is belangrijk dat België zich mengt in het debat en een aantal kritische kanttekeningen maakt bij de huidige plannen.

Eerder keurde minister Labille de Belgische strategie voor het werken met de private sector in ontwikkelingssamenwerking goed. Die strategienota biedt een aantal goede aanknopingspunten voor een Belgische positie, zoals de focus op de sociale economie en aandacht voor een coherent beleid inzake handel en rechtvaardige fiscaliteit.


Jan Van de Poel, Beleidsmedewerker 11.11.11 fiscaliteit en private sector


Meer info:


Lees een analyse van Concord, het netwerk van Europese ngo's: A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries

 

 11.be:


Deel dit artikel