Europees Commissaris roept Peru tot de orde over mensenrechten en milieu

In 2016 trad ook Ecuador toe tot het handelsakkoord

Op 30 juli schreef EU-Handelscommissaris Cecilia Malmström een brief aan de Peruaanse overheid waarin ze haar ongerustheid uitte over het feit dat die haar verplichtingen inzake mensenrechten en milieu, opgenomen in het vrijhandelsakkoord tussen de EU enerzijds en Peru, Colombia en Ecuador anderzijds niet naleeft. Ze verwees hiervoor naar een klacht die 11.11.11 als lid van het Platform Europa Peru en in samenwerking met Peruaanse partners waaronder RedGE, Peru Equidad en DAR bij de Europese Commissie neerlegde.

De reactie van Malmström is een welkome opsteker in het proces van de klacht die enkele Europese en Peruaanse ngo's vorig jaar in oktober voorlegden aan het Directoraat-Generaal Handel van de Europese Commissie. De klacht toont minutieus aan hoe de Peruaanse overheid stevig tekortkomt als het gaat over het respecteren van internationale arbeidsnormen (o.a. van de Internationale Arbeidsorganisatie) en milieuwetgeving. Ook de deelname van de civiele maatschappij, voorgeschreven door het akkoord, is onzichtbaar in Peru.

In haar brief verwijst Malmström expliciet naar de klacht en vraagt ze de Peruaanse autoriteiten om een actieplan omtrent zeven punten die niet conform het handelsakkoord zijn, meer bepaald hoofdstuk 9 rond handel en duurzame ontwikkeling. Deze concrete bezorgdheden behelzen onder meer het gebrek aan vrijheid om vakverenigingen op te richten en de bescherming van het vakbondsrecht, alsook het erg hoge percentage informele arbeid en kinderarbeid. Wat milieu betreft, benadrukt de Commissaris dat het flexibeler maken van de administratieve procedures niet mag leiden tot een verzwakking van de milieuwetgeving die schendingen van milieurecht tot gevolg kan hebben.

Ook het gebrek aan een mechanisme dat de deelname van het middenveld garandeert, een andere belangrijke ongerustheid in de klacht, legt Malmström op tafel. Een dergelijk mechanisme moet immers de constructieve dialoog vrijwaren tussen aan de ene kant de Domestic Advisory Groups (DAG), bestaande uit werkgevers, vakbonden en middenveld, en aan de andere kant de deelnemende overheden. Deze DAG's monitoren de uitvoer van het hoofdstuk rond handel en duurzame ontwikkeling. De Europese Commissie waarschuwt dat de Europese DAG, waar de Plataforma Europa Peru deel van uitmaakt, geen duidelijke tegenhanger heeft in Peru, wat de dialoog verzwakt.

Malmström laat niet na om de Peruaanse overheid onder tijdsdruk te zetten. Ze schrijft dat het voorleggen van een actieplan vóór de jaarlijkse bijeenkomst van het Subcomité Handel en Duurzame ontwikkeling in november een teken zou zijn van politieke wil. Enkele weken daarvoor zal een onderzoeksmissie van de EU naar Peru reizen om de balans op te maken van de geboekte vooruitgang. Als die zou uitblijven, zal de EU niet aarzelen de enforcement procedure (afdwingbaarheidsprocedure) in gang te zetten, wat een ongezien krachtig signaal zou zijn als het op handel en duurzame ontwikkeling aankomt.

De brief van Malmström is een hart onder de riem voor de vele organisaties die hun schouders onder de klacht hebben gezet. Dit is alvast een stap in de goede richting. Toch hebben 11.11.11 en zijn partners het pleit nog niet gewonnen. Er moet blijvend druk worden uitgevoerd op zowel de Europese Commissie als de Peruaanse overheid voor een daadwerkelijke verbetering van arbeidsomstandigheden en toepassing van milieuwetgeving in het kader van de Europees-Peruaanse handelsstromen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Onze partners