Europees Parlement steunt ambitieus transparantievoorstel als antwoord op de Panama Papers

secrecy-masked-anonymous-board

In de strijd tegen offshore constructies op belastingparadijzen stemde het Europees parlement vandaag, 28 februari, met een overweldigende meerderheid vóór een voorstel om werkelijke eigenaars die schuilgaan achter schermvennootschappen en trusts kenbaar te maken in publieke registers.

11.11.11 is tevreden met deze ambitieuze stap van de parlementsleden en verwacht dat België - indien het onze beleidsmakers menens is om komaf te maken met Panama Papers praktijken - zich hier positief tegenover opstelt. Nu is het aan de Raad om evenveel ambitie te tonen en met het parlementsvoorstel in te stemmen in de komende onderhandelingen met het Parlement en de Europese Commissie.

Een voorstel voor meer transparantie

Uit datalekken als de Offshore Leaks, Panama Papers en Bahama Leaks blijkt duidelijk hoe bedrijven en vermogende individuen op grote schaal kapitaal aan het zicht van de fiscus kunnen onttrekken via offshore constructies in belastingparadijzen. Zo kan men via een schermvennootschap of trust anoniem zaken doen of financiële verrichtingen uitvoeren.

De Europese Commissie formuleerde daarom een voorstel om de Anti-witwasrichtlijn, een cruciaal instrument in de strijd tegen corruptie en fiscale fraude, te versterken door de zogenaamde 'begunstigde eigenaars' die schuil gaan achter vennootschappen in publieke registers te publiceren.

Raad versus Parlement

Zowel de Raad van de Europese Unie (de ministers van Financiën) als het Europees Parlement bogen zich over dit voorstel. Eerder, op 20 december, kozen de lidstaten ervoor om het Commissievoorstel af te zwakken. Als het van de Raad afhangt komt er geen publieke toegang tot informatie over werkelijke eigenaars, maar zal men die toegang enkel geval per geval verlenen op voorwaarde dat de aanvrager een 'legitiem belang' kan aantonen. Wat wel en niet als 'legitiem belang' geldt, werd niet gedefinieerd.

De bevoegde commissieleden van het Europees Parlement namen vandaag met een overweldigende meerderheid - 87 stemmen voor, 1 tegen, 4 onthoudingen - een meer ambitieuze positie in.

De parlementsleden gingen niet alleen akkoord met het voorstel van de Commissie voor publieke toegang tot informatie over wie EU-bedrijven werkelijk bezit en controleert. Het Parlement ging zelfs verder dan het Commissievoorstel en vraagt om een uitbreiding zodat ook alle soorten trusts met EU-banden in een publiek register gevat worden.

Zulke publieke registers zullen het voor belastingontduikers, corrupte figuren en witwassers moeilijker maken om hun identiteit en zwart geld te verbergen achter anonieme vennootschappen en trusts.

Deze transparantie is niet alleen belangrijk voor de Europese burger, maar ook van vitaal belang voor ontwikkelingslanden om belastingontwijking en corruptie op te sporen die hen jaarlijks miljarden dollars kost

Met deze beslissing wil het Europees Parlement een concrete stap vooruit zetten om schandalen zoals de Panama Papers in de toekomst te voorkomen. Deze transparantie is niet alleen belangrijk voor de Europese burger, maar ook van vitaal belang voor ontwikkelingslanden om belastingontwijking en corruptie op te sporen die hen jaarlijks miljarden dollars kost.

Volgende stappen

De stemming in de bevoegde parlementscommissies vandaag betekent nog niet het einde. In maart moet het voltallige parlement zich nog uitspreken. Daarna moeten de Commissie (die het voorstel lanceerde), de Raad (die een positie innam in december) en het Parlement tot een akkoord komen. Tegen eind juni zouden deze onderhandelingen moeten afgerond zijn en moet er een nieuwe richtlijn liggen.

Het komt er dus op aan dat de Raad (de lidstaten, dus) de komende maanden instemt met het ambitieuzere voorstel van het Parlement, opdat niet alleen administraties maar ook burgers, parlementairen, onderzoekers en investeerders de werkelijke eigenaars die schuilgaan achter een bedrijf of trust op een belastingparadijs kunnen kennen.

11.11.11 verwacht dat Minister Van Financiën Johan Van Overtveldt deze concrete maatregel tegen geheime offshore constructies ondersteunt, in lijn met het engagement om komaf te maken met dergelijke praktijken. Dit is een uitgelezen kans voor de EU om met ambitieuze transparantieregels een concreet antwoord te bieden op de publieke verontwaardiging over recente schandalen als de Panama Papers.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels