Klimaat: Europese Commissie legt de lat te laag

20151206-klimaatmars-oostende-climatejustice

Vrijdag 4 maart bekijken de Europese ministers van Milieu de gevolgen van het Akkoord van Parijs op het Europese milieubeleid. Naar aanleiding van deze EU Milieuraad verspreidde de Europese Commissie  een document waaruit alvast veel te weinig ambitie blijkt. 

De gevolgen zijn namelijk duidelijk. De huidige 2030-doelstelling van de Europese Unie om 'minstens' 40% van de uitstoot te verminderen is onvoldoende en zetten ons op een traject van 3°C opwarming. De ambitie moet omhoog.

Cruciale jaren gaan verloren

De Europese Commissie stelt in de pas gepubliceerde communicatie dat de implementatie van het energie- en klimaatpakket 2030  prioritair is.  Het regelgevend kader van het pakket moet volgens de Commissie zo snel mogelijk afgerond worden en landen moeten daarna klaarstaan om deel te nemen aan het herzieningsproces in het licht van het Akkoord van Parijs.

Dit betekent dat het bijstellen van de 2030-doelstellingen wordt uitgesteld, minstens tot na 2018, wanneer er een eerste dialoog zal plaatsvinden over de nationale plannen en er een wetenschappelijk rapport uitkomt van het IPCC over het behalen van de 1,5°C-doelstelling.

Met dit voorstel kijkt de Commissie weg van de verwoestende impact van klimaatverandering en de gigantische voordelen die een energietransitie met zich mee kan brengen.

Met dit voorstel kijkt de Commissie weg van de verwoestende impact van klimaatverandering en de gigantische voordelen die een energietransitie met zich mee kan brengen.

Het voorstel komt neer op een verspilling van cruciale jaren in afwachting van een rapport waarvan we de conclusie nu al kennen: de huidige doelstellingen zijn te weinig ambitieus om catastrofale klimaatverandering te voorkomen.

Door een herziening uit te stellen, maakt de Europese Unie het zichzelf enorm moeilijk. De komende maanden zal de EU beleidsinitiatieven nemen om de doelstelling te implementeren en te verdelen tussen de lidstaten. Daarna wordt het bijna onmogelijk om de ambitie nog bij te stellen. Dat betekent dat de doelstellingen gebetonneerd worden voor de komende 10 à 15 jaar. In de wetenschap dat de ambitie hoe dan ook omhoog moet, zou het veel logischer en efficiënter zijn om dit nu al te doen. 

Niet wachten tot 2020

De gigantische cycloon Winston die vorige week een verwoestende impact had op Fiji was een eerste, pijnlijk signaal. Wachten tot 2020 is geen optie meer. De ambitie moet nú omhoog. De Europese Unie moet gebruik maken van het momentum van Parijs om zo snel mogelijk de doelstellingen bij te stellen.

De 1,5°C-doelstelling moet vertaald worden in ambitieuze klimaatactie. Alle landen, ook de EU, moeten er voor zorgen dat we een bocht nemen, weg van het 3°C-traject. De Europese Unie moet solidariteit tonen met de meest kwetsbare landen en het voortouw nemen in een post-Parijs traject dat echt een verschil maakt.

België

Het is nu aan de lidstaten om zich uit te spreken over de Europese klimaatambitie. 11.11.11 vraagt België om zich ambitieus op te stellen tijdens de Europese Milieuraad van 4 maart en de EU Raad van 17-18 maart en om zich dus uit te spreken voor ambitieuzere doelstellingen, vóór 2018.

Ook een coalitie van meer dan 70 Europese bedrijven, lokale overheden, middenveldgroepen en vakbonden, waaronder overigens ook 11.11.11, vraagt de leiders van de EU om het klimaatbeleid af te stemmen op het Akkoord van Parijs.

De huidige ambities voor 2030 en 2050 brengen volgens de coalitie de kansen van de EU in het gedrang om de doelstellingen van Parijs te behalen. Het geheel van organisaties verbindt zich er toe om de doelstellingen van het akkoord na te streven maar wijst op de nood aan een degelijk beleidskader.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Samen voeren we de druk op bij politici om sneller te handelen.
Want, klimaatactie is nodig, nu. Steun 11.11.11 vandaag nog.
Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels