Falende privatisering van water leidt tot internationale arbitrage in Tanzania

Het dispuut tussen de regering van Tanzania en de Britse investeerder Biwater betreft de voorziening van drinkwater van 2003 tot 2005 in Dar es Salaam. De regering zegde in mei 2005 het contract op met de private actor. De maatschappij kwam haar belofte niet na om miljoenen mensen in Dar es Salaam te voorzien van drinkwater. Biwater, een investeerder in Groot- Brittannië vraagt nu echter een compensatie onder het Bilaterale Investeringsverdrag tussen GB en Tanzania.

Een coalitie van NGO’s stuurde naar het internationale arbitragehof (ICSID), onder de auspiciën van de Wereldbank, een petitie over de verantwoordelijkheden van vreemde investeerders . In het bijzonder gaat het document over “gevoelige” investeringen ivm “mensenrechten” (zoals “water”) of “duurzame ontwikkeling”. Ook drukt het document zijn bezorgdheid uit over het wijdverspreid gebruik (en tactiek) van het opnieuw onderhandelen van aangegane overeenkomsten (vnl. in de watersector). Dit document werd voorgelegd aan het arbitragehof.
Een gelijkaardige discussie greep plaats over Aguas Argentina, waarbij “water als mensenrecht”  door hetzelfde hof werd erkend.

De samenwerking tussen nationale en internationale NGOs met ervaring biedt gunstige perspectieven voor Tanzania. Biwater verzette zich tegen de petitie, die de steun kreeg van de Tanzaniaanse regering.

De betwisting toont aan hoe problematisch het is om verreikende regels voor investeringen op te nemen in handels- en investeringsovereenkomsten.
Vooral als er bepalingen tussen investeerders en de staat in voorkomen, kunnen investeerders de regeringen van het gastland voor internationale tribunalen dagen. Dit soort bepalingen kan worden opgenomen in Economische Partnerschapovereenkomsten (Economic Partnership Agreements – EPA
’s) die onderhandeld worden. Regeringen dienen aangemoedigd te worden om “neen” te zeggen aan sommige bepalingen tussen investeerders en de staat.


Bron:
http://www.ciel.org/Tae/Biwater_Amicus_26March07.html

Zie ook een eerder gepubliceerd artikel ivm Biwater in Tanzania  

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel