FAO: Klimaatopwarming duwt Latijns-Amerika naar de afgrond

Droogte in Peru

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft berekend dat in Latijns-Amerika maar 4,6 procent van de bevolking ondervoed is. Niettemin kan dat lage cijfer snel stijgen onder invloed van de opwarming van het klimaat, gelooft het FAO.Uit een studie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de denktank Global Harvest Initiative blijkt dat Latijns-Amerika met zijn 600 miljoen inwoners de grootste voedselexporteur ter wereld is. Toch moet bijna een kwart van de plattelandsbewoners daar leven van minder dan 2 Amerikaanse dollar per dag. Daarbovenop wordt Latijns-Amerika voortdurend bedreigd door natuurrampen zoals aardbevingen, orkanen, overstromingen en droogte. Deze fenomenen worden verergerd door de klimaatopwarming.

De klimaatopwarming vormt ook een serieuze bedreiging voor de strijd tegen armoede en honger. Veranderingen in de neerslag- en temperatuurzones leiden ertoe dat landbouwgronden steeds meer onder druk komen te staan. In de meest extreme gevallen die Oxfam bestudeerde, kunnen landbouwgewassen een kwart minder opbrengen tussen 2030 en 2045. Volgens de ngo zal de klimaatopwarming vooral invloed hebben op kleine landbouwbedrijfjes en boeren die in familieverband werken. Zij produceren meer dan de helft van het voedsel in Latijns-Amerika en hebben vaak niet de juiste middelen om met het onvoorspelbare weer om te gaan.

Export

Ondanks de dreiging van de klimaatverandering blijft de economische groei in Latijns-Amerika vooral gericht op de export van producten, waarbij het ontginnen van natuurlijke bronnen voor de landbouw een sleutelrol speelt. Zo steeg de export van ruwe materialen en producten met 20 procent tussen 2000 en 2011. Deze niet-duurzame vorm van landbouw en de ontbossing die daar een gevolg van is, zijn de twee grootste bronnen van broeikasgassen in Latijns-Amerika. Bovendien stijgt de energiebehoefte van zowel industrie├źn als burgers steeds meer, waardoor de regio elk jaar 5 procent meer energie nodig heeft.

Om aan deze energievraag te voldoen, staan de Latijns-Amerikaanse landen op het punt om grote reserves van fossiele brandstoffen zoals olie en schaliegas aan te boren. Experten waarschuwen echter voor de gevolgen van niet-duurzame ontwikkeling op de klimaatopwarming.

Gevolgen

Ironisch genoeg zijn het de mensen die het minste bijdragen tot de klimaatopwarming, die juist het grootste slachtoffer hiervan worden. Zo laten de gevolgen van de klimaatopwarming zich al voelen in Guatemala, waar onlangs de ergste droogte in 40 jaar heeft toegeslagen. Bijna 1,2 miljoen mensen lopen in de komende maanden het risico op hongersnood.

Een recent document met ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties wijst op het feit dat ongeveer een derde van alle wereldburgers klimaatneutraal leeft, terwijl een kleinere, ontwikkelde minderheid verantwoordelijk is voor een enorme schade op milieugebied. Toch zijn het de armste mensen die de gevolgen dragen van de klimaatverandering. Latijns-Amerika, dat al "de volgende graanschuur van de wereld" wordt genoemd, zou volgens de VN moeten streven naar een duurzame manier van ontwikkeling in het volgende decennium.BRON:
IPS

Deel dit artikel