Filipijns energiebedrijf zegt steenkool vaarwel

11.11.11 partner PMCJ blij met vallen eerste domino

Philippine Movement for Climate Justice, kortweg PMCJ, is blij met de aankondiging van het energiebedrijf Ayala Corporation om tegen 2030 enkel nog groene stroom te leveren, en dus al haar aandelen in steenkoolcentrales van de hand te doen. Dit is een belangrijke stap van een ambitieuze energiespeler in de Filipijnen. PMCJ hoopt dat na het vallen van de eerste domino andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen.

Sinds haar oprichting in 2008 zet PMCJ zich, samen met andere Filipijnse partners, in om deze erg vervuilende sector een halt toe te roepen door middel van acties, demonstraties, blokkades, beleidsdialogen, enz... Door de snelle toename van de vraag naar elektriciteit heeft het land de afgelopen 10 jaar heel wat geïnvesteerd in steenkoolcentrales. Daarbij was het doorslaggevende argument dat steenkool goedkoper was dan andere energiebronnen. Door de sterke prijsdaling van hernieuwbare energie en het besef dat in het 'Klimaatakkoord van Parijs 2030' steenkool als energiebron op de zwarte lijst staat, zullen meer en meer centrales geen investeerders meer vinden. In het jargon noemt men dit 'stranded assets'.

Steenkool schrappen is goed voor onze gezondheid

In 2015 haalde de globale desinvesteringscampagne haar eerste grote overwinning toen het Noorse pensioenfonds aankondigde haar investeringen in steenkool van de hand te doen. Sindsdien hebben vele beleggingsfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen dit voorbeeld gevolgd.

De huidige Covid 19-pandemie toont duidelijk aan dat voor mensen met een kwetsbare gezondheid, de impact veel erger is

Jinky Esguerra, campagnemedewerker van PMCJ: "Dit goede nieuws op 'Earth Day 2020' betekent dat Ayala zich houdt aan de tijdslijn die overeengekomen is in Parijs om fossiele brandstoffen uit te faseren, om zo de wereldwijde temperatuurstijging te stabiliseren tot 1,5° aan het einde van deze eeuw. We mogen niet vergeten dat, als we op het huidige niveau van uitstoot van broeikasgassen blijven , we niet alleen de voedselproductie bedreigen, maar ook ieders gezondheid. De Covid 19-pandemie toont duidelijk aan dat voor mensen met een kwetsbare gezondheid, de impact veel erger is."

PMCJ blijft kritisch toekijken

Na de lovende woorden beklemtoont Jinky dat Ayala nu een duidelijke blauwdruk op tafel moet leggen hoe ze deze uitfasering zullen plannen. "We mogen niet vergeten dat ze net de controle hebben verworven over 2 energiebedrijven met steenkoolcentrales in hun portefeuille. We zullen hun beslissingen van nabij opvolgen, zeker ook hun belofte om tegen 2030 uitsluitend hernieuwbare energie op de markt te brengen. Dat is ook ons streven, we voeren niet enkel actie tegen fossiele brandstoffen, één van onze slogans klinkt als volgt: "Clean and Affordable Power to the People" (Propere en betaalbare elektriciteit voor iedereen red.)".

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels