Flessenwater: laat maar lopen, of hoe kwistig om te gaan met onze voorraden

Internationaal- Volgens het Earth Policy Institute in Washington DC, is de wereldconsumptie van flessenwater sinds 2000 met 57% gestegen.
Het is een bloeiende markt waarvoor het milieu een verborgen kost betaalt. In tegenstelling tot kraantjeswater, dat verdeeld wordt via een energie-efficiënte infrastructuur, is voor het transport van flessenwater een aanzienlijke hoeveelheid brandstof nodig. Wereldwijd wordt verder zo’n 2.7 miljoen ton plastic per jaar verbruikt om recipiënten te maken. De meest gebruikte plastic is poly-ethyleen tereftalaat (PET), een afgeleide van ruwe olie, die ongeveer 100 jaar nodig heeft om op stortplaatsen te degraderen. Het verbranden van de het PET zorgt voor toxische emissies zoals chloorgas en met zware metalen beladen assen (en we hebben al zoveel fijn stof in de lucht mijnheer).

Om de doelstellingen van de Verenigde Naties op het vlak van water en sanitatie te halen, zou een budget nodig zijn van ongeveer 30 miljard dollar/jaar, wat een groot bedrag lijkt, maar slechts een fractie is in vergelijking met de 100 miljard die jaarlijks worden opgedaan aan flessenwater.

(http://www.enn.com/aff.html?id=1115)

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel