Franse watermaatschappijen tonen hun solidariteit met het Zuiden via de wet Oudin.

Een wet van februari 2005 (wet Oudin) laat de Franse watermaatschappijen toe 1 % van hun begroting te besteden aan samenwerking met buitenlandse organisaties.

De auteurs van het goedgekeurde wetsontwerp zetten zich in om alle betrokken partijen in Frankrijk en in de derde wereld te informeren.

In 2005 heeft het wateragentschap van Seine-Normandie reeds 2 miljoen euro of 0,2 eurocent per kubieke meter water op zij gezet; zij hoopt op 0,5 eurocent voor 2007 of 5 miljoen euro. Het agentschap verbroederde  met wateragentschappen in Algiers, Mexico en Hongarije. Voor 2007-2012 hebben zes agentschappen aangekondigd hun bijdrage voor samenwerking te verhogen.

Op haar manier wil de wet Oudin-Santini bijdragen tot de realisatie van de millenniumdoelstelling in verband met water: in 2015 het aandeel van de bevolking dat geen toegang heeft tot water halveren.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel