G-20 presenteert eigen voorstel voor afbouw landbouwprotectionismeBRUSSEL, 2 juni (IPS) - De G-20, de groep ontwikkelingslanden onder aanvoering van China en Brazilië, heeft een alternatief voorstel gepresenteerd voor de afbouw van protectionistische invoertarieven voor landbouwproducten. Het systeem is gebaseerd op geleidelijk toenemende reducties voor hogere tariefzones, met uitzonderingen voor "gevoelige producten" en arme landen.

 De markttoegang voor landbouwproducten is het grootste struikelblok in de landbouwonderhandelingen binnen de Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie. Het voorstel van de G-20 is als alternatief bedoeld voor een Europees-Amerikaans voorstel van augustus 2003. Dat voorstel combineerde een gemiddelde minimumreductie met beperkingen van de tarieven tot onder een bepaalde maximumgrens. Het liet de rijke landen voldoende speelruimte om hoge protectionistische tarieven op bijvoorbeeld rijst en suiker te behouden.

 

De ontwikkelingslanden wezen het voorstel al op de ministerconferentie vorig jaar in Cancun van de hand, omdat het volgens hen de arme landen tot meer marktopening dwingt dan de rijke. In de plaats presenteert de G-20 nu een voorstel met geleidelijk toenemende reducties voor hogere tariefzones.

Tegelijk vraagt de G-20 flexibiliteit voor "gevoelige producten". Op die manier kunnen ontwikkelingslanden bepaalde markten afschermen ten dienste van plattelandsontwikkeling en voedselveiligheid. Ook een rijk land als Japan kan de uitzondering gebruiken om voor rijst een buitengewoon hoog invoertarief te behouden, zolang ze het huidige tarief toch iets naar beneden halen en zich ertoe verbinden een vast quotum uit het buitenland te importeren.

De G-20 maken een onderscheid tussen "ontwikkelde", "ontwikkelende" en "minst ontwikkelde landen". Ontwikkelde landen moeten hun invoertarieven meer en sneller afbouwen dan ontwikkelende landen. Ze krijgen ook niet langer het recht protectionistische noodmaatregelen te nemen. De minst ontwikkelde landen moeten helemaal geen tarieven afbouwen en krijgen vrije toegang tot de markten van de rijke landen. Daarmee wil de G-20 net als de EU de armste landen een "beurt laten overslaan" in deze liberaliseringronde.

Op 3 juni start in Genève een nieuwe onderhandelingssessie over het landbouwdossier. De diplomaten willen graag tegen begin juli tot een raamakkoord komen, dat na de verkiezingen in de VS kan worden ingevuld met concrete cijfers (ADR).

Mattias Creffier

Deel dit artikel