Geloof en gezinsplanning gaan wel samen

 RS17612 SOA 0672De rol van faith-based organisaties in gezinsplanning en reproductieve gezondheid wordt onderschat. Dat vinden organisaties en een werkgroep van EU-parlementairen die werken rond reproductieve gezondheid, hiv en ontwikkeling.

De parlementairen en organisaties zien religieuze organisaties en leiders als belangrijke partners om moeder- en kindersterfte en seksueel overdraagbare aandoeningen te bestrijden.

Religie wordt soms gezien als een obstakel voor ontwikkelingssamenwerking, en dan vooral vooruitgang op het vlak van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR). Sommige religieuze organisaties zijn tegen het gebruiken van moderne anticonceptiemiddelen zoals de condoom, de pil of een implantaat. Daarnaast promoten ze seksuele onthouding en trouwheid in plaats van Relationele en seksuele voorlichting te geven. Faith-Based Organizations (FBOs) spelen nochtans een grote rol op het vlak van gezinsplanning.

Groot aanzien religieuze leiders

Die rol wou de werkgroep dan ook benadrukken door een lezing te organiseren samen met enkele internationale SRGR-organisaties. Voorzitter Sophie In't Veld en Nederlands Europarlementslid gaf de openingsrede: "Religieuze leiders worden vaak als een obstakel gezien, maar ze genieten veel aanzien binnen hun gemeenschap en zijn waardevolle bondgenoten."

Een voorbeeld van zo'n religieuze leider die zich inzet om gezinsplanning te verenigen met de islam is de Senegalese imam Moussé Fall van het Network of Islam and Population. De doelstelling van het netwerk is om mythes over de islam en familieplanning de wereld uit te helpen en andere religieuzen hier attent van maken[1]. Fundamentele seksuele en reproductieve rechten mogen in geen geval onderworpen worden aan religieuze bepalingen. Fall is van mening dat diverse verzen in de koran geboortespreiding aanmoedigen, zo moet een vrouw twee jaar borstvoeding geven zodat ze tijd heeft om na te denken of ze nog een kind wilt. Een ander vers stelt dan weer dat vrouwen geen kinderen mogen krijgen die ze niet kunnen onderhouden.

Katholicisme en gezinsplanning

Een andere spreker was Tessa Maulhardt van Catholics fo Choice, een organisatie die pro-choice voor vrouwen promoot vanuit een katholieke traditie. De organisatie wil dat seksuele en reproductieve rechten gebaseerd zijn op keuzevrijheid voor vrouwen om op een geïnformeerde manier te beslissen voer hun eigen welzijn.

Maulhardt: "Er zijn veel Katholieke ziekenhuizen en organisaties die wereldwijd levensnoodzakelijke hulp verlenen. Het probleem is dat sommigen weigeren informatie te geven over moderne anticonceptiemethoden of bepaalde diensten weigeren. Dat is een schending van de rechten van vrouwen waar we tegen moeten optreden. Zo'n organisaties moeten zich er bewust van zijn dat het merendeel van de katholieken niet tegen moderne vormen van gezinsplanning zijn, en dat abortus evenveel voorkomt bij katholieke vrouwen als bij niet-katholieken."

Toegang tot meest kwetsbare groepen

Marie Stopes International werkt in verschillende landen samen met FBOs: "Faith-based organisaties en religieuze leiders bereiken mensen waar de internationale gemeenschap weinig vat op heeft, zoals in gevaarlijke of afgelegen gebieden. Ze zijn vandaag de dag al zeer actief en zijn naar de toekomst toe cruciale partners."

Tot slot nam Europarlementariër Heidi Hautala, en voormalig Fins minister voor Ontwikkelingssamenwerking, het woord: "We moeten af van de mythe dat informatie over anticonceptie mensen aanzet tot vroeger en veelvoudig seksueel gedrag. Geloof een SRGR zijn verenigbaar op verschillende manieren, die samenhang is noodzakelijk om problemen zoals onveilige abortus en ongewenste zwangerschappen tegen te gaan."

In een jaar dat als cruciaal wordt gezien voor het bepalen van het toekomstige kader voor duurzame ontwikkeling onder de noemer van de Post-2015 ontwikkelingsagenda, proberen voorstanders van progressieve doelstellingen zoveel mogelijk steun te vinden. FBOs worden al te vaak als een monolithisch verzet afgebeeld tegen SRGR, terwijl de realiteit veel genuanceerder is.

Deel dit artikel