Gezondheid is een recht, wereldwijd!

Gezondheid is geen kwestie van geluk of pech, het is ook geen koopwaar. Gezondheid is een recht, voor iedereen, wereldwijd. Daarvoor komen de fos-partners op in het Zuiden, daarover voeren fos-socialistische solidariteit, ABVV, de Socialistische Mutualiteiten en sp.a campagne in Vlaanderen.

startdag_campagne_recht_op_gezondheid_wereldwijd_-_16_maart_2011_33Politieke eisen

Wij vragen aan Belgische en Europese overheden:

  • gezondheid als een mensenrecht te beschouwen en het ontwikkelingsbeleid daarop af te stemmen.
  • 15% van het ontwikkelingsgeld aan gezondheid te besteden.
  • zich te engageren tot de uitbouw van een Wereldgezondheidsfonds, waar alle donorlanden hun bijdrage aan leveren, en waar de ontvangende landen de verantwoordelijkheid voor dragen.
  • hun partnerlanden aan te zetten tot overleg met de civiele maatschappij bij de uitbouw van een solidair, sociaal beschermingssysteem. Zo wordt de expertise van deze organisaties benut en voeren ze hun waakfunctie uit.
  • op internationale fora de uitbouw van wereldwijde gezondheidsbescherming te promoten, en hierbij de rol van de sociale bewegingen en organisaties te erkennen.

Onderteken mee deze politieke eisen!

Campagne in Vlaanderen

Op www.partnerinhetzuiden.be vind je tal van manieren om de campagne mee uit te dragen: een fototentoonstelling in je gemeente, een quiz ‘vreemde vragen en gezonde antwoorden’ bij je groep, of vertellersavonden door mensen met een hart voor het Zuiden, etc.

In Geel, Gent, Leuven en Brugge vinden onder de noemer 'Café Solidarité' gespreksavonden voor een ruim publiek plaats met gynaecologe en sp.a-senator Marleen Temmerman, die zal getuigen over haar ervaring in Afrika en over waarom zij onze politieke eisen steunt.

FOS DOOR:

Deel dit artikel