Golfstaten: hoge kosten voor ontzilting zet steden aan om afvalwater te hergebruiken

De hoge kosten van de stations voor ontzilting in de golfstreek, de voornaamste bron van zoet water, brengen de regeringen er toe om een mogelijke goedkopere bron te zoeken, namelijk het afvalwater uit de rioleringen.
De minister voor Islamzaken van Saoedi Arabië heeft een toelating van de religieuze autoriteiten gevraagd en verkregen om de moskees toe te laten water te recycleren en te gebruiken voor rituele wassingen, die een hoge graad van netheid vereisen.

"Is het vuil? Ja, maar als het juist behandeld is, is het waardevol," bevestigt Fady Juez, algemeen directeur van Metito, een maatschappij in Dubai, die uitrusting voor rioolwaterbehandeling ontwerpt.

"Tegenwoordig wordt slechts 2% van het water  rerecycleerd”.

Oorspronkelijk artikel :
http://www.arabnews.com/?page=4&section=0&article=74103&d=3&m=12&y=2005

Info over recyclage van water
Site Web : Sanicon – Recyclage des eaux usées
http://www.sanicon.net/titles/topicintro.php3?topicId=3

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel