Gooi uw geld eens in het water

Uit De Standaard van 24-25.9.05

Volgens de economisch-financiële redactie van De Standaard loont het de moeite te investeren in het waterfonds van de KBC. "Water is een groeisector", zegt de beheerder van het Eco Fund Water. Als argumenten haalt hij aan: de veroudering van het Europese en VS waterleidingnet en de toename van het waterverbruik in de ontwikkelingslanden. En uiteraard denkt men aan China.

De goede prestatie van waterbedrijven wordt mede toegeschreven aan de groepering waarbij de groten zoals Suez, Veolia, General Electric,... gespecialiseerde bedrijven opkopen en daarvoor heel wat geld over hebben.
Vooral de ontziltingssector is veelbelovend. In gebotteld water is KBC niet geïnteresseerd.


Het fonds zou ook rekening houden met duurzaamheid, met bedrijven die zorgvuldig omgaan met het milieu en de samenleving.

Vorig jaar richtten de Vlaamse ngo's ( 11.11.11, Protos e.a.) hun pijlen op de wereldwijde watersector. Vooral op nutsbedrijven die via privatisering het rinkwater voor veel derdewereldbewoners onbetaalbaar maken. Onder meer Suez lag onder vuur, o.a. wegens zijn niet zo fraaie rol in een privatiseringsproject in de Filippijnen. Daarover zegt Bruno Tuybens: "Het is niet aan KBC te beslissen of in de Derde Wereld de drinkwatervoorziening geprivatiseerd moet worden."
Hij is bij KBC verantwoordelijk voor de duurzaamheidanalyse. Een extern comité neemt de investeringsbeslissingen van het waterfonds. KBC zegt zelf niet wat duurzaam is of niet.

Vanuit Protos enkele bedenkingen hierbij:

In het huidige economische systeem is de verwerving van winst een must, maar niet ten koste van gelijk wat, dachten we. En dus hebben we enkele vragen bij dit artikel en bij het ECO-fonds.
De ethische belegger wil weten hoe de uitgekozen maatschappijen op het terrein  handelen. Zijn de verschillende activiteiten van deze multinationals wel allen even ecologisch en duurzaam?  Wie volgt dit op en op basis van welke informatie?  Welke criteria worden gehandhaafd om het label ECO toe te kennen?
Is het niet een beetje “goedkoop” om een dergelijk fonds een ecologische naam of label te geven?
De krachtverhoudingen op het terrein zijn dikwijls zo dat de verbruiker uiteindelijk de pineut is. De contracten zijn onduidelijk of worden niet altijd nageleefd, de beloofde investeringen gebeuren niet, de prijzen van  het water stijgen enorm,…. Voldoende redenen (voor de ethische belegger) om waakzaam te blijven.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel