Guatemala: Back to the 80's

Op 29 december dit jaar is het net tien jaar geleden dat in Guatemala de vredesakkoorden ondertekend werden.Toch blijkt uit de gebeurtenissen van enkele weken geleden dat regering en leger nog steeds de stijl van de jaren 80 aanhouden.


De feiten:

Op 21 augustus viel het leger met veel machtsvertoon het dorpje van teruggekeerde vluchtelingen Ixtahuacán Chiquito binnen. Zeven helikopters en 3 vliegtuigen met militairen namen deel aan de bezetting. Zwaar bewapende militairen met zwartgemaakte gezichten bestormden de huisjes van de bewoners en haalden de vrouwen naar buiten, de loop van hun machinegeweren op hen gericht. Anderen ontnamen hen op brutale wijze alles wat ze in hun handen hadden. Huisgerief waarmee de vrouwen aan het werk waren werd beschouwd als wapentuig. Dat terwijl een andere groep het voetbalveld en het lokale schooltje omsingelden zodat de kinderen niet naar buiten konden. Daarna begonnen ze op een nabijgelegen archeologische site als gekken te graven op zoek naar wapens. Tijdens de operatie bleven de vliegtuigen over het hele gebied cirkelen. Ook de buurdorpen Fronterizo 10 de mayo, Los Angeles en Cuarto Pueblo die grenzen aan de Mexicaanse staat Chiapas werden in de gaten gehouden. Heel wat mensen uit die dorpen lieten hun bezittingen onmiddellijk achter en vluchtten de bergen in, de grens over naar Mexico.

Een dejà vu !

Het lijkt nog onduidelijk wat de bedoelingen waren van dit militaire machtsvertoon.
Volgens de officiële berichten van het ministerie van binnenlandse zaken kadert de operatie in de strijd tegen de drugstrafiek. Uit getuigenissen blijkt dat het niet de eerste keer is dat het leger zo'n operatie organiseerde in de regio Ixcán. Op 10 augustus bezette het leger de Finca Chailá. Het bezoek van de militairen aan de gemeenschappen in contraguerrillastijl doet alle trauma's uit de jaren 80 bij de bewoners opnieuw opleven. De manier waarop de militairen aan het werk gingen herinnert de mensen aan de militaire verkrachtingen, folteringen, massamoorden en de brandende dorpen van destijds. Toen werden ze verdacht van gewapend verzet, worden ze nu verdacht van cocaïnesmokkel ?? Ze maakten het allemaal al eens mee. 

¡Basta ya!

Marcos Ramírez, de indiaanse burgemeester van Ixcán is verbolgen over de feiten en roept de nationale en internationale mensenrechtenorganisaties op tot het aanklagen van de situatie. Hij wordt hierin gesteund door allerlei volksorganisaties.
Heel wat feiten uit de eindeloze lijst van oorlogsmisdaden uit de jaren tachtig is nog niet opgehelderd, en heel wat mensen lijden nog steeds onder wat hen werd aangedaan. Aan de vredesakkoorden is ook de inkrimping en de hervorming van het leger verbonden, maar daar is na tien jaar nog steeds niets van te merken. Integendeel, de militairen hebben nog steeds dezelfde stijl en taktiek. Uit officiële cijfers blijkt dat Guatemala nog steeds gigantische bedragen investeert in defensie, in tegenstelling tot de budgetten die naar sociale zekerheid gaan. Het leger blijft een heel machtig apparaat buiten de controle van de regering.

De Guatemalteekse overheid viert tien jaar vredesakkoorden, het volk blijft dromen van de toepassing.

Dirk Govaert
Vlaams Guatemalacomité

Deel dit artikel