Haïti, een korte stand van zaken

haiti_drinkwater

Presidentiële verkiezingen van eind november en de protesten die daarop volgden bemoeilijken de activiteiten van de overheden en hulporganisaties.

Op 21 oktober 2010 had de regering een uitbraak van cholera bevestigd: meer dan 1.500 slachtoffers en 138 sterfgevallen werden toen geregistreerd. De oorzaak lag bij de onhygiënische omstandigheden in de tentenkampen. Cholera wordt immers verspreid door besmet water. Verschillende hulporganisaties schoten meteen te hulp. Medische teams werden ingeschakeld en medische hulpmiddelen, waterzuiveringstabletten, jerrycans en hygiëne-kits werden verspreid.

Het virus verspreidde zich zeer snel. Op 17 december rapporteerde het Ministerie van Volksgezondheid 2.591 doden en 63.711 gehospitaliseerde patiënten. Een extra factor voor de ziekteverspreiding was het gebrek aan informatie. De mensen kenden deze ziekte niet (ongeveer 100 jaar geleden zou cholera laatst zijn voorgekomen) en wisten niet hoe deze te voorkomen of te behandelen.

Op nationaal vlak zou nu wel een lager sterftecijfer zijn genoteerd, namelijk 2,1% (en 3,2% in ziekenhuizen). Maar een indicatie dat de epidemie haar hoogtepunt heeft bereikt, is er niet. In de stedelijke gebieden ziet men een daling, maar in de landelijke gebieden blijf het aantal gevallen stijgen, o.m. door de gebrekkige toegang tot drinkbaar water en een behandeling. In de regio rond de hoofdstad Port-au-Prince ligt de mortaliteitsgraad op 1,2%, maar in verschillende departementen ligt die heel wat hoger, zoals in de regio’s van Nippes (14,5%), Grande Anse (8,4 %) en in het Noordoosten (5,8%).

Politieke situatie

De heersende politieke crisis, en het niet vrijgeven van de resultaten van de presidentiële verkiezingen (op 28 november), hebben een weerslag op de strijd tegen cholera. Door de gewelddadige demonstraties op straat en de blokkades in de dagen na na de verkiezingen waren de hulpverleners geïmmobiliseerd en hadden de patiënten niet langer toegang tot de behandelingscentra. Zo zijn de verspreiding van water en chlorinatiemiddelen naar de kampen,  het ophalen en dumpen van menselijke fecaliën, en de WASH-activiteiten (Water, Sanitatie en Hygiëne) op verschillende plaatsen significant verminderd of volledig stopgezet.

De hulpverleningsorganisaties namen hun toevlucht tot communicatiemiddelen zoals radio en sms voor informatieverspreiding omtrent de ziekte. Het was vooral belangrijk dat de slachtoffers wisten dat de behandelingscentra voor cholera open bleven. Verder werd ook info verspreid over thuispreventie en behandelingstechnieken van cholera met middelen die men in huis heeft. Tevens werden oproepen gedaan aan de demonstranten om patiënten en ambulances langs de blokkades door te laten.

Voedselzekerheid

Hoewel er sinds de aardbeving van 12 januari 2010 geen stijging meer is genoteerd van het aantal gevallen van acute ondervoeding, lijden er momenteel nog zo een 65.000 kinderen onder een voedseltekort. Nog steeds 52% van de huishoudens in de aardbevingsgevoelige gebieden leven in voedselonzekerheid. Hiertoe behoren zowat een half miljoen kinderen onder de vijf jaar en zowat 200.000 zwangere of recent bevallen vrouwen.

Onderwijs

Ook in scholen werden de geplande activiteiten onderbroken. Ongeveer 3 miljoen kinderen werden voor het nieuwe schooljaar 2010 – 2011 op school verwacht. Het ministerie van Onderwijs had pogingen ondernomen om alle kinderen (ook zij die nooit eerder op de schoolbanken zaten) in de scholen in te schrijven. De focus lag er voornamelijk op om de kinderen in de tentenkampen en deze van armere gezinnen naar school te sturen. Ter vervanging van de vernielde scholen werden 2.220 tijdelijke schoollokalen opgericht. Inmiddels zijn er al ongeveer 439 semipermanente scholen herbouwd of onder constructie en er zullen nog 80 scholen herbouwd worden.

Omwille van de politieke situatie werd echter ook het werk van zowat alle onderwijspartners bemoeilijkt of stilgelegd. Vele scholen zijn nog steeds gesloten door de onveilige situatie veroorzaakt door de verkiezingen. Intussen zijn in sommige delen van het land de schoolse activiteiten toch hervat.

Voor Haïti zal 2011 weinig hoopvol starten.

 

 

Deel dit artikel